A A A

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

* Valmieras pilsētas teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušo DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU bērniem ir tiesības saņemt:

Uzturmaksas atlaidi 30 procentu apmērā Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs:

  • atlaides saņemšanai var pieteikties elektroniski, aizpildot iesniegumu, ko pēc tam pievieno e-iesniegumam portālā www.latvija.lv (Iesniegums iestādei), vai personīgi iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105. kabinetā; (34.00 KB) (17.53 KB)
  • atlaide tiek piešķirta no nākamās darba dienas pēc tam, kad Sociālo lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par uzturmaksas atlaides piešķiršanu, un tiek piemērota līdz kārtējā mācību gada 31.augustam;
  • sākoties jaunam mācību gadam, iesniegums uzturmaksas atlaides saņemšanai jāiesniedz atkārtoti.
Pusdienu maksas atlaidi 30 procentu apmērā kādā no vispārējās izglītības iestādēm:
  • atlaides saņemšanai var pieteikties elektroniski, aizpildot iesniegumu , ko pēc tam pievieno e-iesniegumam portālā www.latvija.lv (Iesniegums iestādei) vai personīgi iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā; (33.50 KB) (17.53 KB)
  • atlaide tiek piešķirta no nākamās mācību dienas pēc tam, kad Sociālo lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par pusdienu maksas atlaides piešķiršanu, un tiek piemērota līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai;
  • sākoties jaunam mācību gadam, iesniegums pusdienu maksas atlaides saņemšanai jāiesniedz atkārtoti.

Uzturmaksas un pusdienu maksas atlaidēm piešķirtos līdzekļus pašvaldība pārskaita pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu Valmieras pilsētas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādē.

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

* * *

** Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, ja personai pašai vai kopā ar laulāto taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni, kuri nepārsniedz 19 gadu vecumu, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Lai saņemtu šo atvieglojumu, nav nepieciešams vērsties pilsētas pašvaldībā, jo atvieglojums tiek piešķirts, pamatojoties uz datiem, ko pašvaldība saņem no Iedzīvotāju reģistra par ģimenes sastāvu uz taksācijas gada 1.janvāri.

* Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.210 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā”
** Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.118 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”