A A A

Laulības jubilejas ceremoniju organizēšana

Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5890/CitaInformacija

 

Informācija aktualizēta: 13.09.2018.