A A A

Laulības jubilejas ceremoniju organizēšana

Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta: 18.07.2019.