A A A

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīva nodaļai iesniedz, nosūta pa pastu vai iestādes oficiālo e-pastu, vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot E-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojuma portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. 
Tiek izsniegta civilstāvokļa akta reģistrācijas ( dzimšanas, laulības, miršanas) apliecība vai izziņa.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.