A A A

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta papildināšana

Civilstāvokļa akta reģistra ierakstu (dzimšana, laulība, miršana) papildināšana ir trūkstošo ziņu vai jaunu ziņu ierakstīšana reģistrā. To veic dzimtsarakstu nodaļa, kura saņēmusi informāciju vai iesniegumu par reģistra ieraksta  papildināšanu.   
Tiek izsniegta civilstāvokļa akta reģistrācijas (dzimšana, laulība, miršana) apliecība vai izziņa.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 06.05.2020.