A A A

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta labošana

Civilstāvokļa akta reģistra ierakstu (dzimšana, laulība, miršana) labo, ja dzimtsarakstu nodaļa pieļāvusi pārrakstīšanās vai ortogrāfijas kļūdu, ziņu vai atsevišķu vārdu izkropļojumu vai izlaidumu, ierakstījusi nepareizas vai neprecīzas ziņas kā arī, ja ir veicama personvārdu pielīdzināšana. 
Pēc labojuma izdarīšanas tiek izsniegta jauna satura civilstāvokļa akta reģistrācijas ( dzimšanas, laulības, miršanas) apliecība vai izziņa.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 06.05.2020.