A A A

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta atjaunošana

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta /vēsturiska/, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija. 
Tiek izsniegta civilstāvokļa akta reģistrācijas (dzimšanas, laulības, miršanas) apliecība vai izziņa.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019