A A A

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta atjaunošana

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta /vēsturiska/, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija. 
Tiek izsniegta civilstāvokļa akta reģistrācijas (dzimšanas, laulības, miršanas) apliecība vai izziņa.

 

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5879/ProcesaApraksts​

 

Informācija aktualizēta 27.09.2018.