A A A

Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam Bāriņtiesa izsniedz apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6210.s6054.t14/ProcesaApraksts

 

Informācija aktualizēta 12.11.2018.