A A A

Suņa turēšana (nodeva, žetons)

SUŅU TURĒŠANAS NODEVA / SUŅU ŽETONI

Valmieras pilsētā dzīvojoša suņa īpašniekam (turētājam) ir pienākums nomaksāt ikgadējo suņa turēšanas nodevu, pretī saņemot suņa žetonu, kas stiprināms pie dzīvnieka kakla siksnas, tam atrodoties publiskās vietās. Pašvaldības nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis sešu mēnešu vecumu. Līdzekļi, kas iegūti no nodevas iemaksām, tiek izlietoti mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai un dzīvnieku patversmes uzturēšanai.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Lai saņemtu suņa žetonu, jāuzrāda:

  • Suņa īpašnieka personu apliecinošs dokuments;
  • Suņa vakcinācijas apliecība ar atzīmi par suņa vakcināciju pret trakumsērgu;
  • Invalīda apliecība - no nodevas nomaksas atbrīvotājiem redzes, dzirdes vai I grupas invalīdiem.

Nodeva par viena suņa turēšanu ir 12 eiro gadā, kas jāiemaksā kādā no pašvaldības kontiem  ar norādi “Suņa turēšanas nodeva” vai Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2.

Suņa žetonu var saņemt: 

* klātienē SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Semināra ielā 2A, uzrādot nodevas nomaksu apliecinošu dokumentu un suņa potēšanas pasi;
* no nodevas nomaksas atbrīvotās personas suņa žetonu bez maksas var saņemt pēc iesnieguma aizpildīšanas Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, uzrādot invalīda apliecību un suņa vakcinācijas apliecību.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atgādinām, ka valstī noteikta (MK noteikumi Nr.491) obligāta 6 mēnešu vecumu sasniegušu suņu reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā un mikročipēšana.

Ja suni minētajā datu bāzē reģistrē veterinārārsts, īpašnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un suņa pasi vai vakcinācijas apliecību. Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku, tad viņš izsniedz tā īpašniekam aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks pats iesniedz reģistrēšanai Lauksaimniecības datu centra datubāzē 30 dienu laikā pēc veidlapas saņemšanas.

Suņa reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums.  Kaķu reģistrācija nav obligāta.

 

VALMIERĀ PRAKTIZĒJOŠO  VETERINĀRO ĀRSTU KONTAKTINFORMĀCIJA
 
SIA AAZOO "Caps"
Kārļa Baumaņa iela 9
T. 64281544, 29299201
 
SIA "Pārgaujas veterinārā klīnika un aptieka”
Mazā Stacijas iela 5
T. 64281240, 29449835
 
SIA "Vidzemes veterinārais serviss"
Patversmes 11
T. 64233646
 
SIA "4 mīļas ķepas"
Loku 21
T. 64226242, 26103104
 
Veterinārā klīnika "Mājas mīlulis"
Rīgas iela 26
T. 25415176 
 
Informācija aktualizēta 24.03.2021.