A A A

Suņa turēšana (nodeva, žetons)

SUŅU TURĒŠANAS NODEVA / SUŅU ŽETONI

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.187 ikviena Valmieras pilsētā dzīvojoša suņa īpašniekam (turētājam) ir pienākums nomaksāt ikgadējo suņa turēšanas nodevu, pretī saņemot suņa žetonu, kas stiprināms pie dzīvnieka kakla siksnas, tam atrodoties publiskās vietās. Pašvaldības nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis sešu mēnešu vecumu.

Līdzekļi, kas iegūti no nodevas iemaksām, tiek izlietoti mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai un dzīvnieku patversmes uzturēšanai.

Kādi dokumenti jāuzrāda?

  • Suņa turēšanas nodevas nomaksu apliecinošs dokuments;
  • Suņa vakcinācijas apliecība ar atzīmi par suņa vakcināciju pret trakumsērgu;
  • Invalīda apliecība - no nodevas nomaksas atbrīvotājiem redzes, dzirdes vai I grupas invalīdiem.

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr.187 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā”;
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr.194 “Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Valmieras pilsētā”;
21.06.2011. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”;
04.04.2006. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”. (137.50 KB) (123.50 KB)

Kāds ir nodevas apmērs?

Nodeva par viena suņa turēšanu ir 12 eiro gadā, kas jāiemaksā kādā no pašvaldības kontiem  ar norādi “Suņa turēšanas nodeva” vai Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2.

No nodevas atbrīvoti:

  • redzes un dzirdes invalīdi;
  • I grupas invalīdi un vientuļie pensionāri.
  • Individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem, kuru suņi neatstāj īpašuma robežas, nav nepieciešams maksāt nodevu un saņemt žetonu.

Kur atrodama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa atbrīvojumam no suņa turēšanas nodevas nomaksas lejuplādējama šeit. (27.50 KB)

Kur var saņemt suņa žetonu?

Klātienē SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Semināra ielā 2A, uzrādot nodevas nomaksu apliecinošu dokumentu un suņa potēšanas pasi.
No nodevas nomaksas atbrīvotās personas suņa žetonu bez maksas var saņemt pēc iesnieguma aizpildīšanas Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, uzrādot invalīda apliecību un suņa vakcinācijas apliecību.

Žetona saņemšanas termiņš

Uzreiz pēc iepriekš minēto dokumentu uzrādīšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultantiem, tel. 64207120, apc@valmiera.lv

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atgādinām, ka no 2017.gada 1.janvāra valstī noteikta (MK noteikumi Nr.491) obligāta 6 mēnešu vecumu sasniegušu suņu reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā un mikročipēšana. Ja suni minētajā datu bāzē reģistrē veterinārārsts, tad īpašnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un suņa pasi vai vakcinācijas apliecību. Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku, tad viņš izsniedz tā īpašniekam aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks pats iesniedz reģistrēšanai Lauksaimniecības datu centra datubāzē 30 dienu laikā pēc veidlapas saņemšanas.

Suņa reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums.  Kaķu reģistrācija nav obligāta.

 

VALMIERĀ PRAKTIZĒJOŠO  VETERINĀRO ĀRSTU KONTAKTINFORMĀCIJA
 
SIA AAZOO "Caps"
Kārļa Baumaņa iela 9
T. 64281544, 29299201
 
SIA "Pārgaujas veterinārā klīnika un aptieka”
Mazā Stacijas iela 5
T. 64281240, 29449835
 
SIA "Vidzemes veterinārais serviss"
Patversmes 11
T. 64233646
 
SIA "4 mīļas ķepas"
Loku 21
T. 64226242, 26103104
 
Veterinārā klīnika "Mājas mīlulis"
Georga Apiņa 12
T. 25415176