A A A

Suņa īpašnieka pienākumi

Ar visiem suņa īpašnieka pienākumiem varat iepazīties 04.04.2006. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”. Taču ikdienā, piemēram, vedot suni pastaigā, jāielāgo:

 • ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni;
 • Valmieras pilsētas apstādījumos suns bez pavadas var atrasties īpašnieka (turētāja) uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks (turētājs) spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot zemāk minētās pilsētas teritorijās:
  • pilsētas centrs un vecpilsēta, ko ierobežo Krišjāņa Valdemāra, Cēsu, Rīgas, Kārļa Baumaņa, Beātes, Raiņa, Tērbatas, Strauta, Lucas iela, gājēju celiņš gar Gauju no Lucas ielas līdz Pilskalna ielai, Pilskalna iela;
  • Vecpuišu parks (Rīgas iela 17, Georga Apiņa iela 1A, Leona Paegles iela 10);
  • Stacijas ielas 2 skvērs;
  • Tērbatas - Lucas - Beātes ielas skvērs (Tērbatas iela 9);
  • Jāņa Daliņa iela 6;
  • vietas, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.
 • apdzīvotu vietu teritorijā jāsavāc suņa ekskrementus.

Dzīvnieku labturības prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī valsts un pašvaldības policija.

Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 106.-106.1 pants nosaka sodu par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu:

 • Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
 • Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
 • Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit pieciem līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.
 • Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Pašvaldības policija, konstatējot administratīvo pārkāpumu, uzsāk lietvedību un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, savukārt gadījumus, kad dzīvnieks kādai personai nodarījis vidēji smagus vai smagus miesas bojājumus, izvērtē Valsts policija.