A A A

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam par personas un/vai tās nepilngadīga bērna (aizbildnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu vai par mirušā pēdējo dzīvesvietu.

Ievērībai tiem, kuri uzturas ārvalstīs!

Izziņu attiecīgās valsts valodā par personas (pieprasītāja) un viņa nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Latvijā ir iespējams saņemt Latvijas pārstāvniecībās ārzemēs. Informācijai skatīti šeit: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 21.11.2019.