A A A

Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes

Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.

Pakalpojuma apraksts šeit: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p6366.s5867.t14/ProcesaApraksts

 

Informācija aktualizēta 12.12.2018.