A A A

Atkritumu apsaimniekošanas kārtība

Valmieras pilsētā atkritumus apsaimnieko SIA “ZAAO”, kas ir Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Vairāk informācijas par SIA “ZAAO” birojā Rīgas ielā 32 Valmierā, kā arī mājaslapā www.zaao.lv un pa tālruni 64281250 vai 2651556.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus SIA “ZAAO” Valmieras pilsētā ir izvietojis:

 • PET pudeļu režģus – nodrošinot iespēju iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no tīrām, saplacinātām PET pudelēm;
 • EKO punktus – tie ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punkts sastāv no konteineru pāra – viens konteiners paredzēts izlietotajam iepakojumam, otrs – stikla iepakojumam. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA par EKO punktos nododamajiem atkritumiem un to pareizu sagatavošanu.

! Nododot pareizi sašķirotus atkritumus EKO punkta konteineros, tie tiek pieņemti bez papildu samaksas. Tādējādi samazinās kopējais sadzīves atkritumu apjoms, par ko tiek maksāta atkritumu apsaimniekošanas maksa.

 • EKO laukumus – Dzelzceļa ielā 5 un Beātes ielā 47. Tajos gan bez maksas, gan atsevišķiem atkritumu veidiem par papildu samaksu tiek pieņemti šķirotie atkritumi.  EKO LAUKUMU KARTE ar informāciju, kādi atkritumu veidi tiek pieņemti katrā no EKO laukumiem.

INTERAKTĪVĀ ŠĶIROŠANAS KARTE

Privātmājās dzīvojošajiem klientiem SIA "ZAAO" piedāvā INDIVIDUĀLI DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU. Lai uzsāktu šī pakalpojuma izmantošanu, ir jānoslēdz sadarbības līgums par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu. Pakalpojums paredz iespēju šķirot vieglo iepakojumu un stikla iepakojumu, ievietojot tos atbilstošā konteinerā. Klientiem, kuri noslēdz līgumu par dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu, SIA "ZAAO" vienu konteineru komplektu piešķir lietošanā bez maksas. Konteineru iztukšošana līguma darbības laikā tiks nodrošināta bez maksas. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA ŠEIT.

 

 

Papildus Valmieras pilsētā ir iespēja nodot šādus atkritumu veidus:

 • Metāllūžņus – krāsaino un melno metālu iepirkšana:
  • SIA "Road Technologies", Cempu ielā 21 Valmierā, tālrunis 26485030, e-pasts road65@inbox.lv
  • SIA “VAL.MET.A.”, Gaides ielā 10 Valmierā, tālrunis 29349214
  • SIA RES-MET” Krautuves ielā 7 Valmierā, tālrunis 26573371
  • SIA “Tolmets Vidzeme” Mūrmuižas ielā 18c Valmierā, tālrunis 80008880
  • SIA “ASG Holding” Cempu ielā 8a Valmierā, tālrunis 20029668
  • AS “Latvijas krāsmetāli” Krautuves ielā 1 Valmierā, tālrunis 64232723
  • “V Less Pluss” Marijas ielā 8a Valmierā, tālrunis 29463609
  • SIA "Valmieras metāls", Mūrmuižas ielā 9 Valmierā, tālrunis 27884167
 • Stikla taru – tukšas dzērienu pudeles:
  • Veikals “Labais”, Vecbrandeļi, Kocēnu novads