A A A

Atkritumu apsaimniekošanas kārtība

Rudens lapu akcija 2020

Lai atbalstītu iedzīvotājus teritoriju uzkopšanā, Valmieras pilsētas pašvaldība no 2020.gada 1.līdz 31.oktobrim izsludina rudens lapu vākšanas akciju.

Akcijas laikā Valmieras pilsētā deklarētie iedzīvotāji, fiziskas personas, kuru mājsaimniecībām noslēgts līgums ar SIA ZAAO (ZAAO) par sadzīves atkritumu izvešanu, Eko laukumā Dzelzceļa ielā 5 bez maksas varēs nodot rudens lapas. Tās var vest jebkāda izmēra maisos, taču lapas no maisiem EKO laukumos būs jāizber. Zāle, dārzeņu atliekas, zari un laksti akcijas ietvaros netiks pieņemti bez maksas, tos visu gadu EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5 var nodot saskaņā ar ZAAO noteikto cenrādi.

Mājsaimniecības, kuru piegulošajās teritorijās aug ozoli, akcijas laikā var pieteikt ar lapām piepildīto 1,1 m3 specializēto (big-bag) maisu bezmaksas izvešanu.

ATBALSTĀMO MĀJSAIMNIECĪBU ADRESES, no kurām var pieteikt bezmaksas specializēto maisu izvešanu

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties darba dienās darba laikā pa tālruni 28314534. Maisiem saturot citu saturu (zāle, dārzeņu atliekas, zari, plastmasas maisi u.c.), bezmaksas izvešana netiks nodrošināta.

Par maisu izsniegšanu un savākšanu mājsaimniecības pārstāvim pašam jāvienojas ar ZAAO, sazinoties darba dienās darba laikā pa tālruni 29225862 vai e-pastā pieteikums@zaao.lv. Saskaņā ar ZAAO noteikto cenrādi pakalpojums pieejams arī tiem iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecības nav atbalstāmo adrešu sarakstā.

Eko laukuma Dzelzceļa ielā 5 darba laiks pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās ir no plkst.9.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 18.00, trešdienās no plkst.10.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.

Lapu un citu zaļo atkritumu dedzināšana Valmieras pilsētā ir aizliegta, jo tās radītie dūmi rada cilvēku veselībai un videi kaitīgu piedūmojumu. Par šī aizlieguma pārkāpšanu ir paredzēta administratīva atbildība. Rudens lapas ne vienmēr pilnā apjomā ir izmantojamas komposta veidošanai. Tādēļ, finansējot rudens lapu akciju, Valmieras pilsētas pašvaldība atbalsta iedzīvotājus īpašumu un tiem piegulošo teritoriju sakopšanā.

 

 

 

 

Atkritumu apsaimniekošanas kārtība Valmierā

Valmieras pilsētā atkritumus apsaimnieko SIA “ZAAO”, kas ir Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Vairāk informācijas par SIA “ZAAO” birojā Rīgas ielā 32 Valmierā, kā arī mājaslapā www.zaao.lv un pa tālruni 64281250 vai 2651556.

Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Valmieras pilsētā varat iepazīties šeit.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus SIA “ZAAO” Valmieras pilsētā ir izvietojis:

 • PET pudeļu režģus – nodrošinot iespēju iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no tīrām, saplacinātām PET pudelēm;
 • EKO punktus – tie ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punkts sastāv no konteineru pāra – viens konteiners paredzēts izlietotajam iepakojumam, otrs – stikla iepakojumam. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA par EKO punktos nododamajiem atkritumiem un to pareizu sagatavošanu.

! Nododot pareizi sašķirotus atkritumus EKO punkta konteineros, tie tiek pieņemti bez papildu samaksas. Tādējādi samazinās kopējais sadzīves atkritumu apjoms, par ko tiek maksāta atkritumu apsaimniekošanas maksa.

 • EKO laukumus – Dzelzceļa ielā 5 un Beātes ielā 47. Tajos gan bez maksas, gan atsevišķiem atkritumu veidiem par papildu samaksu tiek pieņemti šķirotie atkritumi.  EKO LAUKUMU KARTE ar informāciju, kādi atkritumu veidi tiek pieņemti katrā no EKO laukumiem.

INTERAKTĪVĀ ŠĶIROŠANAS KARTE

Privātmājās dzīvojošajiem klientiem SIA "ZAAO" piedāvā INDIVIDUĀLI DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU. Lai uzsāktu šī pakalpojuma izmantošanu, ir jānoslēdz sadarbības līgums par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu. Pakalpojums paredz iespēju šķirot vieglo iepakojumu un stikla iepakojumu, ievietojot tos atbilstošā konteinerā. Klientiem, kuri noslēdz līgumu par dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu, SIA "ZAAO" vienu konteineru komplektu piešķir lietošanā bez maksas. Konteineru iztukšošana līguma darbības laikā tiks nodrošināta bez maksas. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA ŠEIT.

 

 

Papildus Valmieras pilsētā ir iespēja nodot šādus atkritumu veidus:

 • Metāllūžņus – krāsaino un melno metālu iepirkšana:
  • SIA "Road Technologies", Cempu ielā 21 Valmierā, tālrunis 26485030, e-pasts road65@inbox.lv
  • SIA “VAL.MET.A.”, Gaides ielā 10 Valmierā, tālrunis 29349214
  • SIA RES-MET” Krautuves ielā 7 Valmierā, tālrunis 26573371
  • SIA “Tolmets Vidzeme” Mūrmuižas ielā 18c Valmierā, tālrunis 80008880
  • SIA “ASG Holding” Cempu ielā 8a Valmierā, tālrunis 20029668
  • AS “Latvijas krāsmetāli” Krautuves ielā 1 Valmierā, tālrunis 64232723
  • “V Less Pluss” Marijas ielā 8a Valmierā, tālrunis 29463609
  • SIA "Valmieras metāls", Mūrmuižas ielā 9 Valmierā, tālrunis 27884167
 • Stikla taru – tukšas dzērienu pudeles:
  • Veikals “Labais”, Vecbrandeļi, Kocēnu novads