A A A

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Valmieras pilsētas teritorijā asenizācijas pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transportlīdzekļiem nodrošina :

 

Pakalpojuma sniedzējs Kontakti Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. Transportlīdzekļa tips (A – autotransports, T – Traktortehnika) Transportlīdzekļa tvertnes tilpums m3 Reģistrēts pakalpojumu sniegšanai Valmieras pilsētas teritorijā Piezīmes
SIA “Valmieras ūdens”

Tālr.: 64226001

Mob.tālr.: 28233110

vu.abonenti@valmierasudens.lv

Rūpniecības 50, Valmiera

VOLVO VR 3237 A 4 23.05.2019., Nr. 2.2.3.3/19/157 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
Renault PO 342 A 3
Scania KO 836 A 10
T150K T3863LS T 10

Pamats:

  1.  Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
  2.  Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.  gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr.319 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību” (noteikumi)