A A A

Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5913/ProcesaApraksts

 

Informācija aktualizēta 13.09.2018.