A A A

Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.