A A A

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju izsniegšana

Pakalpojuma īsais apraksts

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas:

Valmieras pilsētas (no 1921. - līdz šim brīdim), Valmieras rajonā esošo pagastu (no 1922. līdz 1993.g. 31.decembrim), Austrumu evanģēliski luteriskās, Veides evanģēliski luteriskās, Valmiermuižas evanģēliski luteriskās, Valmieras Pareizticīgās, Skulbergu pareizticīgās, Valmieras Baptistu, Burtnieku evanģēliski luteriskās, Dikļu Augstrozes evanģēliski luteriskās un Matīšu evanģēliski luteriskās draudzes (1898.g.- 1921.g.) civilstāvokļu aktu reģistru ieraksti.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.