A A A

Kultūra

Valmieras pilsētā ir gadsimtiem koptas kultūras tradīcijas, profesionāls skatuves un vizuālās mākslas piedāvājums, daudzveidīga kultūras programma viscauru gadu, kas atklāj Valmieras šarmu un padara pilsētu par galamērķi kultūras baudītājiem.

Kultūras jomas pārvaldi Valmieras pilsētā nodrošina “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde”, sadarbībā ar citām kultūras iestādēm pilsētā. Pārvalde ir atbildīga par Pašvaldības kultūrpolitikas stratēģijas izstrādi un īstenošanu Valmieras pilsētā, kā arī par labvēlīgas vides veidošanu radošās daudzveidības un izcilību izaugsmei, radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai.

Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes kontakti

VALMIERAS PILSĒTAS KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA (1.33 MB)