A A A

Valmieras muzejam - 60

Valmieras muzejam - 60

“Tas esot noticis ļoti sen… tā iesākam savus stāstus par to, kā cilvēki sākuši dzīvot Valmieras apkaimē pirms tūkstoš gadiem, kā Gauja mūžam vēlusi savus ūdeņus uz jūru, kā Gaujas krastā pacēlusies pilsēta Valmiera – skaistākā, zaļākā, sirdij tuvākā, jo mūsējā. Arī par to, kā iekrāsojam vaibstus pilsētas sejā mēs – cilvēki, kuri te dzīvojam.

Šogad, svinot Valmieras muzeja 60 gadu jubileju, gada garumā katru mēnesi Valmieras muzeja Izstāžu namā izstāstīsim “Divpadsmit stāstus”. 12 stāsti būs lasāmi arī informatīvajā izdevumā “Valmiera”. Uzdrošināmies cerēt, ka mēs, muzejnieki, un muzejs esam iekrāsojuši pilsētā vērtīgus un patīkamus vaibstus, ka esam godprātīgi vākuši, dokumentējuši, centušies rādīt to, ko piedzīvojuši cilvēki Valmierā un tās apkaimē, ka esam jums vajadzīgi. Pateicamies par kopā paveikto, par to, ka muzejs ir tāds, kādu to redzam!,” Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma.

Mūzikas instrumenti

       

Baltā galdauta svētki