A A A

Koncertzāle "Valmiera"

Vecpuišu parka un ēkas, kurā atrodas koncertzāle "Valmiera", pirmsākumi meklējami 1914. gadā. Toreiz astoņi valmierieši, katrs iemaksājot 1000 rubļus, savā īpašumā pārņēma neapbūvēto Liljes dārzu pilsētas centrā. Šie kungi, lai arī raugoties no materiālā un sabiedriskā stāvokļa, bija ļoti dažādi cilvēki, vēlējās pilsētā radīt publisku parku, kas būtu pieejams visiem.

Laikā, kad parkam vēl nebija dots nosaukums, starp iedzīvotājiem parks tika dēvēts par Vecpuišu parku, jo lielākā daļa parka dibinātāju nebija precējušies. Tā parks tika saukts tikai starp pilsētniekiem, tomēr 30. gadu otrajā pusē Valmieras pilsētas valdes dokumentos šis nosaukums kļuva par oficiālu. 1918. gada 18. novembrī, kad proklamēja Latvijas Republiku, Georgs Apinis, būdams labi informēts par notikumiem Rīgā, izprasīja vācu okupācijas iestādēm atļauju parka paviljona zālē noturēt Valmieras sporta biedrības pilnsapulci. Tad pirmo reizi Valmierā nacionālais karogs tika pacelts kā valsts karogs un pirmoreiz skanēja jaunās valsts himna "Dievs, svētī Latviju".

Varat neticēt, bet šie kungi joprojām uzrauga, lai Vecpuišu parks un tā ēka pildītu viņu iecerēto, tāpēc esam saglabājuši ne tikai ēkas sākotnējo izskatu, bet arī dibinātāju uzstādījumu - būt par multifunkcionālu kultūras un mākslas centru, kas pieejams visiem iedzīvotājiem un darboties pēc mācītāja iesvētītā saukļa - “Prieka, miera un atpūtas vieta!".

Vairāk šeit.