A A A

Radošās profesiju sadarbības

Korista un basģitārista satikšanās

Raksts un fotogalerija

Dzejnieces un ugunsdzēsēja glābēja satikšanās

Raksts un fotogalerija

Orientieristes un personāla speciālistes satikšanās

Raksts un fotogalerija

Kinoloģes un diriģentes satikšanās

Rakts un fotogalerija

 

 

Rokdarbnieces Maigas Antonijas Brivkas un kolāžu meistares Egijas Zīrāpas satikšanās

Raksts un fotogalerija

 

Pavāres Initas Kornes un vēsturnieka Alberta Rokpelņa satikšanās

Raksts un fotogalerija

 

Vecmātes Antras Kuprišas un fotogrāfa Raivo Sarelainena satikšanās

Raksts un fotogalerija

 

Dekoratores Intas Skrastiņas un autobusa vadītāja Edgara Zaķa tikšanās

Raksts un fotogalerija

 

Karavīra Viļņa Pavloviča un pirmsskolas izglītības skolotājas Initas Miglavas satikšanās

Raksts un fotogalerija

 

Koklētājas Daces Cerbules un daiļslidotājas Luetas Siliņas satikšanās

Raksts un fotogalerija, un video

 

Bibliotekāres Anitas Apines un Eiropas čempiona klasiskajā spēka trīscīņā Mārtiņa Krūzes satikšanās

Raksts un fotogalerija, un video

 

Aktrises Rutas Birgeres un mākslinieces Malvīnes Mennikas satikšanās

Raksts un fotogalerija