A A A

Kultūrizglītība

Valmieras pilsētas kultūrizglītības mērķis ir nodrošināt talantu - izcilību atlasi un sekmēt viņu profesionālo virzību un radošo izaugsmi. Vienlīdz būtiski ir nodrošināt mūzikas un mākslas izglītības plašu pieejamību, lai sekmētu radošas personības veidošanos un veidotu kvalitatīvas mākslas pienesumu Latvijas un pasaules mērogā.

  • Valmieras Mūzikas skola

Valmieras Mūzikas skola ieņem nozīmīgu vietu Vidzemes kultūras norišu kontekstā  - dibināta 1920.gada 8. oktobrī, skola simt gadu laikā izaudzinājusi neskaitāmas mūziķu paaudzes, to starpā komponistus Jāni Ķepīti, Vilni Salaku, Artūru Maskatu, Santu Ratnieci un Kristapu Pētersonu, pianistes Vilmu Cīruli un Jautrīti Putniņu, muzikologus Sofiju Vēriņu un Arvīdu Bomiku, dziedātājus Anci Purmali un Zandu Švēdi, vijolnieces Madaru Pētersoni un Žaneti Uškāni u.c. izcilas nacionāla un starptautiska līmeņa personības mūzikā.

2019./2020. mācību gadā 17 izglītības programmās instrumentu spēli un vokālās mūzikas pratību 37 skolotāju vadībā apgūst 350 audzēkņu. Paralēli mācību procesam skola jau tradicionāli organizē Starptautisko Ziemas (agrāk Senās) mūzikas festivālu, kā arī Starptautisko jauno pianistu konkursu, dalību ņemot gan Latvijas, gan ārvalstu izpildītājiem.

Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas, tās saskaņojot ar dibinātāju, Latvijas Nacionālā kultūras centra kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļu un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
Vairāk informācijas: ŠEIT

  • Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas. Profesionālā vidējā izglītība skolā tiek īstenota jau no 1992.gada un veidota uz Bērnu mākslas skolas bāzes, kas pastāv jau no 1976.gada. Skolas vadošā ideja ir – kvalitatīva mākslas un dizaina izgl’tiība via mūža garumā, pamatuzstādījums – izglītojoša un audzinoša darbība profesionālās izglītības programmu īstenošanai dizaina un mākslas nozarē.

Skolā tiek īstenotas gan profesionālās ievirzes, gan profesionālās izglītības, gan interešu izglītības programmas. Sadarbībā ar biedrību “Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs” tiek organizētas lincencētas neformālās izglītības programmas kursi pieaugušajiem.

Vairāk informācijas: ŠEIT

  • Valmieras jaunatnes centrs “Vinda”

Valmieras jaunatnes centrs “Vinda” ir vieta, kur kvalitatīvi un radoši savu brīvo laiku var pavadīt ikviens Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu bērns un jaunietis - veicināt savu radošo un intelektuālo izaugsmi, savu spēju apzināšanos, talantu izkopšanu, kā arī praktisko dzīves prasmju apguvi, sekmējot profesijas izvēli. Jauniešu centrs “Vinda” nodrošina plašu kultūrizglītības programmu ikvienai vecuma grupai  - deja, mūzika, teātra māksla, vizuāli plastiskā māksla, radošās industrijas - katrs atradīs sev saistošu nodarbi.

Vairāk informācijas: ŠEIT

  • Koprades darbnīca “DARE”

Koprades darbnīca DARE funkcionē kā personīgā darba studija. Tur atradīsi visu nepieciešamo (modernas iekārtas, instrumenti, telpas un tehniskais atbalsts) darbam pie radošiem projektiem. Laipni gaidīti uzņēmēji un pašnodarbinātie, biznesa ideju autori, dizaineri, rokdarbnieki, amatnieki, arhitekti, studenti, skolēni, vecāki kopā ar bērniem un vienkārši radošu projektu entuziasti. Paralēli individuālajam darbam, tajā regulāri notiek dažādas radošās darbnīcas un nodarbības.

Vairāk informācijas: ŠEIT