A A A

Zaļā Valmiera

Sajūtu parkā īpašs relaksācijas rituāls ar bērnības garšu

28.08.2013. 08:38
3633_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpsajutu_parka_fotosesija_0.jpg

No 27.augusta līdz 2.septembrim "Sporta Rehabilitācijas centrs" sadarbībā ar A/S "Valmieras Piens" aicina uz Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parku, kur takas noslēgumā būs iespēja izbaudīt īpašu rituālu - pēdu relaksāciju piena vanniņā un siltu kakao.

Valmiera gatavojas Ziedu svētkiem

23.08.2013. 13:46
3652_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpziedu_svetki_0.jpg

Valmieras ziedu saloni gatavojas 10. Ziedu svētkiem pilsētā, kas būs veltījums Valmierai 730 gadu jubilejā. No 30.augusta teritorijā no Valmieras muzeja līdz Valmieras Kultūras centram uzziedēs krāšņas ziedu kompozīcijas.

Māksliniece Inta Skrastiņa stāsta, ka ziedu salonu floristi varēs radoši izpausties, veidojot savu veltījumu pilsētai, tās iedzīvotājiem, viesiem un, protams, skolēniem, uzsākot skolas gaitas.

Videoklipu konkurss riteņbraukšanas veicināšanai

22.08.2013. 11:25
3657_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvelobrauceji_0.jpg

Baltijas Vides Forums ir izsludinājis videoklipu konkursu par ikdienas riteņbraukšanas veicināšanu. Konkursa uzdevums ir uzņemt atraktīvu, saistošu un aizraujošu īsu videoklipu par to, kāpēc Jūs pārvietojaties ikdienā ar riteni.

Video konkursa noteikumi ir lasāmi šeit. 

Video klipu konkurss norisinās līdz 2013.gada 2.septembrim.

Valmierā turpinās daudzdzīvokļu namu intensīva renovācija

22.08.2013. 09:49
3660_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpdsc_0393_0.jpg

Lielākais daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājs Valmierā SIA "Valmieras Namsaimnieks" šovasar turpina pavasarī uzsākto 12 daudzdzīvokļu namu renovāciju, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītos projektus.

Stacijas ielā 21 un Stacijas ielā 25 notiek fasādes, cokola, pagraba, bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta remonts, kāpņu telpu remonts, karstā ūdensvada, siltummezgla un apkures sistēmas renov

Valmierā paaugstinās ielu apgaismojuma energoefektivitāti

20.08.2013. 15:30
3670_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmplampas_0.jpg

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi Valmieras pilsētas pašvaldības projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā" Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa otrās kārtas ietvaros.

Valmieras 94 kilometrus garajā ielu apgaismojuma tīklā ir vairāk nekā 3 tūkstoši gaismas punktu.

Izsludināts konkurss "Dzīves vieta un vide 2013"

19.08.2013. 09:57
3682_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpgarsaugu_darzi_prieksa_1.jpg

Līdz piektdienai, 23.augustam, valmierieši ir aicināti sapost savus īpašumus - dzīvojamās mājas, iestādes, uzņēmuma vai izglītības iestādes teritoriju, jo Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina konkursu "Dzīves vieta un vide 2013".

Apskatāma ZAAO 15 gadiem veltīta izstāde

15.08.2013. 10:05
3692_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpzaao_15_cilvekam_logo_0.jpg

No ceturtdienas, 15.augusta, Valmieras muzeja ēkā Pilskalna ielā 2 apskatāma izstāde "Zaudētais mantojums", kas veltīta atkritumu apsaimniekotāja SIA ZAAO (ZAAO) 15 gadu jubilejai.

Izstādē iegūstama informācija par ZAAO darbību šodien, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pirms vairākiem gadiem, kā arī nākotnes iecerēm darbības jomas attīstīšanai.

Iespēja izteikt viedokli par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam

12.08.2013. 12:35
3707_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpdalitasvaksanassistemaplanam.jpg

SIA ZAAO (ZAAO) nodod sabiedriskai apspriešanai Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.

Vecpuišu parkā pilsētas svētku laikā būs neparasta modes skate

09.08.2013. 16:32
3719_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpgmt_brauciens_uz_liepaju_2_0.jpg

Valmieras pilsētas svētku laikā, 10. augustā pulksten 11.30, Vecpuišu parkā "Zaļās Valmieras" aktivitātes krāšņos netradicionāla modes skate. Modes un stila studijas "Kira" dalībnieki rādīs, kā, veidojot tērpus, ikdienā nevajadzīgiem materiāliem var piešķirt estētiski skaistu un interesantu izmantošanas iespēju. Tērpus no otrreiz pārstrādājamiem materiāliem ir darinājuši, un demonstrēs 2 līdz 25 gadu veci bērni un jaunieši.

Valmieras pilsētas svētku Zaļās aktivitātes

02.08.2013. 16:01
3762_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpzalasdarbnicas_0.jpg

Valmieras pilsētas svētku laikā, 10. augustā no pulksten 11 līdz 17, svētku viesi ir aicināti doties uz Vecpuišu parku un iepazīt "Zaļo Valmieru". Interaktīvā veidā - ar tausti, redzi, ožu, dzirdi un redzi - gan lieli, gan mazi svētku apmeklētāji varēs iegūt pozitīvas emocijas un izbaudīt piedāvātās vides aktivitātes sajūtu stacijās.

ZAAO uzņem kolēģus no Baltkrievijas

02.08.2013. 12:15
3771_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpbaltkrievijasviesi_0_0.jpg

Augusta pirmajā dienā SiA ZAAO (ZAAO) sagaidīja ciemos Baltkrievijas atkritumu apsaimniekotājus.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais ciemiņus iepazīstināja ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanu Ziemeļvidzemē, likumdošanas bāzi, galvenajiem darbības principiem, strādājot ar klientiem.

Valmierā vēlas paaugstināt ielu apgaismojuma energoefektivitāti

31.07.2013. 14:17
3780_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpdsc_0060_0_1.jpg

Valmieras pilsētas pašvaldība ir iesniegusi projekta iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" otrajā kārtā.

Projekta ietvaros Valmieras pilsētas vairāk nekā 90 kilometrus garajā apgaismojuma infrastruktūrā iecerēts nomainīt 444 metāla u

Iesaki Gada zaļāko jaunieti

30.07.2013. 15:29
3785_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpvalmiera_6junijs_5_0.jpg

Valmieras Jauniešu dome aicina ikvienu līdz 5.augustam iesūtīt savu kandidātu "Valmieras Jauniešu balvai 2013".

Iespējams noskatīties astoņas video sērijas par poligonu "Daibe"

26.07.2013. 11:46
3797_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmppoligonsdaibe_1.jpg

SIA "ZAAO" (ZAAO) sadarbībā ar Vidzemes televīziju (VTV) visiem interesentiem astoņās ap 2 minūšu garās sērijās ļauj ieskatīties poligona "Daibe" ikdienas darbā.

Lai gūtu priekšstatu daudzfunkcionālā atkritumu apsaimniekošanas centra darbībā,

* pirmajā sērijā ciklā "Uzzini vairāk - poligons Daibe" stāstīts par pašu poligonu, poligonā nonākošo atkritumu daudzumu un dažādību, kā arī darbībām, kas tiek veiktas poligonā;

ZAAO uzstāda papildu atkritumu šķirošanas konteinerus

24.07.2013. 17:53
3807_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpjaunieskirosanaskonteineri_0.jpg

Pilnveidojoties cilvēku izpratnei par to, ka būtiski ir saudzēt dabu, samazinot sadzīves atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu, palielinās sašķiroto atkritumu apjoms. SIA ZAAO (ZAAO), vēl aktīvākas atkritumu šķirošanas veicināšanai, jūlijā uzstāda papildu konteinerus papīra, plastmasas, metāla un stikla iepakojuma dalītai savākšanai no iedzīvotājiem.

Veiksmīgi norit pievadceļa būve uz poligonu "Daibe"

11.07.2013. 10:09
3868_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpdaibes_cela_rekonstrukcija11072013_0.jpg

Ir uzsākti būvdarbi, lai sakārtotu pievadceļu uz cieto sadzīves atkritumu poligonu "Daibe" Pārgaujas novadā. Līgums, ko noslēdzis SIA "ZAAO" UN SIA "Limbažu ceļi" par poligona "Daibe" pievadceļa rekonstrukciju, paredz ceļa asfaltēšanu gandrīz 3 kilometru garumā. Ceļa nodošana ekspluatācijā paredzēta 2013. gada rudenī.

Plūc ar prātu, mīli ar acīm!

21.06.2013. 15:54
3929_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmporhideja_mobile.jpg

Vasaras saulgriežu laikam un Jāņiem raksturīga paraža ir sētas pušķošana, vainagu vīšana un Jāņu zāļu lasīšana. Pirms doties pļavās plūkt jāņuzāles, svarīgi atcerēties, ka daža no tām ir reta, tāpēc jo īpaši sargājama un saudzējama.

Par apkārtējās vides piesārņošanu var piemērot naudas sodu

20.06.2013. 13:53
3935_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpatkritumi_gaujas_stavajos_krastos_0.jpg

Saulainās vasaras dienas un siltie vakari vilina daudzus atpūtniekus doties dabā un atpūsties Gaujmalā. Viens no Valmieras iecienītākajiem pastaigu maršrutiem allaž vedis caur Gaujas Stāvo krastu teritoriju. Tāpēc tās apsaimniekotāji aicina ikvienu atpūtnieku izturēties ar cieņu pret apkārtējo vidi un Gaujas Stāvo krastu teritoriju, nepiesārņojot dabu un savācot aiz sevis atkritumus.

"Vālodzīte" Eiropas Komisijas organizētā klimata pārmaiņu samazināšanas kampaņā

20.06.2013. 10:38
3937_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmppudeles.jpg

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte" iesaistījusies Eiropas Komisijas organizētā klimata pārmaiņu samazināšanas kampaņā "Tev tīkama pasaule ar klimatu, kas tev tīk". Tās ietveros tiek meklēti pozitīvi piemēri oglekļa dioksīda (CO2) emisiju novēršanā, samazināšanā vai ar to saistīto problēmu risināšanā tehniskā vai procesa norises līmenī visā Eiropā. Projekta ietvaros saņemti 269 ideju pieteikumi.

Informāciju uz šķiroto atkritumu konteineriem papildinās ar zīmējumiem

07.06.2013. 14:15
4009_homesenetpublic_htmlvalmieraimagestmpuzlimestikls_mobile_1.jpg

Lai pilnveidotu informāciju uz konteineriem par šķirojamo atkritumu veidiem, SIA "ZAAOš (ZAAO) veido jaunas uzlīmes. Uz tām ne tikai rakstiskā veidā būs parādīts, kādi atkritumi ir jāšķiro, bet informācija tiks papildināta arī ar pikotgrammām jeb viegli uztveramiem zīmējumiem.