A A A

Noslēdzas rudens sakopšanas darbi  

Drukāt
28.10.2019

Nedēļas nogales spēcīgais vējš ir nopūtis gandrīz visas pēdējās rudens lapas. Līdz 31.oktobrim valmieriešiem tās iespējams nogādāt uz bez maksas nodot SIA “ZAAO” Eko laukumā Dzelzceļa ielā 5. Tā kā ozolu lapas nobirst pēdējās, līdz 15.novembrim mājsaimniecības, kuru piegulošajās teritorijās aug ozoli un kas ir iekļautas atbalstāmo adrešu sarakstā (pieejams Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv), var pieteikt ar lapām piepildīto 1,1 m3 specializēto maisu bezmaksas izvešanu.

 

Kā nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.195 “Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”, zemes gabalu vai uz tiem esošo ēku īpašnieki nodrošina ne tikai sava īpašuma teritorijas sakopšanu, bet arī īpašumam piegulošās teritorijas sakopšanu, nepieļaujot būvgružu, zaru, lapu vai atkritumu uzkrāšanos. Saskaņā ar noteikumiem piegulošā teritorija ir publiskā lietošanā esošas ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz ielas brauktuves malai, kas robežojas ar nekustamo īpašumu.

Lapu un citu zaļo atkritumu dedzināšana Valmieras pilsētā ir aizliegta, jo tās radītie dūmi rada cilvēku veselībai un videi kaitīgu piedūmojumu. Par šī aizlieguma pārkāpšanu ir paredzēta administratīva atbildība. Rudens lapas ne vienmēr pilnā apjomā ir izmantojamas arī komposta veidošanai. Taču lapu un dārza atkritumu izmešana nav pieļaujama arī piepilsētas mežos. Pretējā gadījumā piepilsētas meži kļūst par zaļo atkritumu izgāztuvi. Tas ir gan neestētiski, gan neveselīgi augiem, gan veicina arī nevēlamu dzīvnieku sugu vairošanos.

Valmieras pilsētas mežos ir konstatēta invazīvo Spānijas kailgliemežu vairošanās, ko veicina arī dārza atkritumu izvešana uz mežu. Dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi informatīvu materiālu par Spānijas kailgliemezi, tā atpazīšanu un apkarošanu. Tas pieejams šeit. 2018.gadā sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra pētniekiem tika izstrādāts arī Spānijas kailgliemeža sugas izplatības ierobežošanas plāns. Ar to iespējams iepazīties šeit.

Lai atbalstītu valmieriešus rudens sakopšanas darbos, pašvaldība finansē rudens lapu akciju. Tā pieejama Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, fiziskām personām, kuru mājsaimniecībām noslēgts līgums ar SIA “ZAAO” par sadzīves atkritumu izvešanu, kā arī īpašs atbalsts tiek nodrošināts mājsaimniecībām, kuru īpašumam piegulošajā teritorijā aug lielie ozoli. Šogad tika mainīti rudens lapu akcijas norises noteikumi. Plašāka informācija par akciju pieejama šeit.

Pēc nedēļas nogales lielā vēja Valmierā uz pilsētas ietvēm ir arī daudz nolūzušu mazāku zaru un netīrumu. Gatavojoties valsts svētku svinībām, valmierieši ir aicināti sakopt arī  īpašumiem piegulošās teritorijas, notīrot ietves no vēja radītajiem netīrumiem.