A A A

Veidos Ģīmes upes/dīķa dabas taku 

Drukāt
30.08.2017

Teritorija ap Ģīmes dzirnavu dīķi/upi Valmierā ir vieta, kur vienkopus tiekas dabas dažādība. Tur sastopama pļavām, purviem, kā arī tekošām un stāvošām ūdenstilpēm raksturīga dzīvās dabas daudzveidība, slēpjot bagātīgu atpūtas un vides izglītības potenciālu. Līdz ar to plānots, ka Valmierā pie Ģīmes dzirnavu dīķa/upes tiks veidota dabas taka, kuras apmeklētāji varēs uzzināt par Ģīmes dzirnavu dīķī/upē un to krastos esošajiem augiem, kukaiņiem, zivīm, dzīvniekiem un putniem, kā arī izveidot un paaugstināt labiekārtojuma, estētiskās, mākslinieciskās un arhitektoniskās kvalitātes daudzveidību pilsētā.

 

Dabas takā paredzēts izvietot informatīvo stendu un zīmju komplektu, virziennorādes, izveidot skatu platformu, zemā purva demonstrācijas dobi, augstā purva demonstrācijas dobi, koka kāpnes, brīvdabas klasi, skatu paviljonu, piestātni, skatu platformu – slūžas, kā arī uzstādīt parka solus, atkritumu urnas, velosipēdu statņus, tiltu – laipu (takas sākumā pie Leona Paegles ielas). Tāpat paredzēts izveidot gājēju celiņu un pastiprinātā zālāja ierīkošanu (saistībā ar brīvdabas klasi). Lai rūpētos par drošību, plānots ierīkot arī takas videonovērošanas  sistēmu. Tādējādi Ģīmes dīķa/upes dabas taka blakus esošo skolu audzēkņiem, valmieriešiem un pilsētas viesiem būs izmantojama kā atpūtas un vides izziņas infrastruktūras objekts.

Projekta “Vides izglītības infrastruktūras objekta “Ģīmes upes dabas taka” izveide” kopējās izmaksas plānotas 87000 EUR, tai skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 60000 EUR. Ģīmes upes/dīķa dabas taka tiks veidota valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” ietvaros.

Dabas takas izveidi paredzēts pabeigt 2018.gadā.