A A A

Saņemtas pirmās sūdzības par ūdensvada un kanalizācijas pievadu sasalumu 

Drukāt
11.01.2021

Latviju sasniegusi ilgi gaidītā ziema ar raksturīgo aukstumu un salu, taču diemžēl vairākos mājokļos Valmieras pilsētā šie ziemīgie laikapstākļi radījuši problēmas ar ūdensvada un kanalizācijas pievadu aizsalšanu. SIA “Valmieras ūdens” atgādina – lai izvairītos no līdzīgām situācijām, iedzīvotāji aicināti laicīgi apsekot savu nekustamo īpašumu komunikāciju tīklus un novērst iespējamos faktorus, kas veicinātu cauruļvadu aizsalšanas draudus.

 

SIA “Valmieras ūdens” Ūdenssaimniecības daļas vadītājs Viesturs Šķilteris:

“Aizvadītajos gados gūtā pieredze apliecina, ka vairumā gadījumu varēja izvairīties no cauruļvadu aizsalšanas, ja īpašnieki laicīgi būtu novērsuši trūkumus, kas veicina pievadu aizsalšanu. Lielākie draudi šobrīd pastāv pagrabstāvos izvietotajiem iekšējiem ūdensvada pievadiem, jo šajās telpās ir zemāka un visbiežāk arī mainīga gaisa temperatūra, bet cauruļvadiem ir vājāka vai bojāta siltumizolācija.”

Kvalitatīva siltumizolācija ir vienīgais veids, kā aukstajos mēnešos izvairīties no komunikāciju tīklu aizsalšanas, un nemainīgas temperatūras uzturēšana telpās bez straujas tās pazemināšanās. Daudzdzīvokļu ēkās papildus uzmanība jāpievērš, lai arī koplietošanas telpās gaisa temperatūra būtu nemainīga, turot aizvērtas ārdurvis un apsildot telpas.

Lai izvairītos no komunikāciju tīklu aizsalšanas, SIA „Valmieras ūdens” aicina namu īpašniekus, apsaimniekotājus, māju pārvaldniekus vēlreiz apsekot namu pagrabos esošo komunikāciju stāvokli un, ja nepieciešams, veikt siltumizolācijas darbus. Tāpat jāņem vērā, ka komunikāciju aizsalšanas risks ir augstāks vecākos namos, kur komunikāciju tīkls nolietotāks.

Ūdens padeves spiediena samazināšanās un duļķainības parādīšanās ūdenī ir pirmās pazīmes, kas liecina par to, ka, iespējams, sākusies ūdensvada aizsalšanas process. SIA “Valmieras ūdens” speciālisti nepieciešamības gadījumā nodrošina komunikāciju tīklu atkausēšanu un iesaka vērsties pēc palīdzības savlaicīgi, kad bojājumu sistēmai vieglāk novērst un ar mazākām sekām. Saziņai darba laikā iedzīvotāji aicināti vērsties SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā, zvanot pa tālruni 64226001 vai 28233110, savukārt avāriju vai bojājumu gadījumā ārpus darba laika sazināties pa tāruni 29353227 vai 26458278.

 

Foto: flickr.com

 

Informāciju sagatavoja:
SIA “Valmieras ūdens”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingrīda Upīte
Mob. tel.: 28686666
E-pasts: ingrida.upite@valmierasudens.lv
www.valmierasudens.lv