Nozāģēs bīstamu dižvītolu

08.01.2021

Valmieras pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju stipri bojāta un bīstama aizsargājamā vītola nozāģēšanai Rīgas ielā 50.

 

Vītolam, kas atrodas zālienā netālu no benzīntanka un ielas, izdrupusi trupējusī stumbra daļa, padarot atlikušo stumbru nedrošu. Vītola vainags ticis stipri veidots un kopts jau iepriekš, koka saglabāšanas un bīstamības novēršanas nolūkā. Taču, konstatējot pašreizējo koka stāvokli, Valmieras pilsētas pašvaldība lūdza Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju koka nozāģēšanai vai dot rekomendācijas citām nepieciešamajām darbībām. 

Dabas aizsardzības pārvaldes apsekojumā konstatēts, ka vītols ir kļuvis bīstams un nav iespējams novērst bīstamības situāciju. Konstatēts, ka vītola stumbrs faktiski ir trupējušas koksnes kaudzīte ar diviem zaļiem stumbra fragmentiem, no kuriem aug atvases. Stumbra daļām dzīvās koksnes ir ļoti maz, kas ietekmē koka stabilitāti. Ņemot vērā koka atrašanās vietu un tā stāvokli, pieņemts lēmums par atļaujas sniegšanu koka nozāģēšanai.

Baltā vītola (Salix alba) stumbra apkārtmērs ir 6,68m, kas atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr.264 atbilst valsts nozīmes dabas pieminekļa – aizsargājamā koka–vietējo sugu dižkoka – statusam. Šādam statusam vītols atbilst, ja tā stumbra apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla nav mazāks par 4,5m.

Koka nozāģēšana atbilstoši pašvaldības deleģēšanas līgumam ir uzdota SIA “Valmieras Namsaimnieks” koku kopšanas speciālistiem.