A A A

Uzsākta vaislas zivju nozveja Latvijas liekākajās upēs Ventā, Gaujā un Daugavā 

Drukāt
15.10.2020

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” zivju audzētavas uzsākušas ikgadējo darbu pie vaislas zivju nozvejas Latvijas galvenajās lašupēs Ventā, Gaujā un Daugavā.

 

Šajā rudenī, kā katru gadu, plānots nozvejot lašu un taimiņu vaisliniekus. No nozvejotajām vaislas zivīm tiks paņemti ikri un pieņi apaugļošanai, lai valsts zivju audzētavas varētu izaudzēt un pēc diviem gadiem ielaist atpakaļ dabiskajos ūdeņos ap miljonu lašu un taimiņu smoltu. Tādējādi valsts nodrošina nepārtrauktu zivju resursu pieejamību publiski pieejamās upēs.

Kā akcentē institūta “BIOR” vadošie pētnieki, zivju audzētavu mērķtiecīgs darbs pie zivju resursu atražošanas ir jāturpina, to pierāda laša populācija Daugavas upē, kurā dabisks nārsts nevar notikt. Pēdējo gadu veiktie pētījumi parādīja, ka institūta "BIOR" audzētavu darbs ir sekmīgs un lielu daļu no lašu un taimiņu populācijas veido tieši audzētavu laši un taimiņi.

Ik gadu institūta “BIOR” zivju audzētavas zivju baseinos ielaiž vairāk nekā 12 miljonus dažādu zivju sugu, mazuļus un kāpurus. Visiem zivju audzētavās izaudzētajiem lašu un taimiņu mazuļiem tiek nogriezta tauskpura, tādējādi, kad zivis atgriežas upēs, var viegli atpazīt, vai zivs nāk no audzētavas vai no dabiskā nārsta.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ir vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centrs Baltijā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā sabiedrības un vides veselība, pārtika, zivsaimniecība un veterinārmedicīna. Institūtam “BIOR” ir piecas zivju audzētavas, kuras pilda valsts zivju resursu atražošanas programmu “Tome”, “Dole”, “Pelči”, “Kārļi”, “Brasla”.

Lašu un taimiņu vaislas zivju nozveja tiek veikta, pamatojoties uz Zemkopības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijās saskaņotu Institūta „BIOR” “Zivsaimniecisko programmu zvejai zivkopības nolūkos rudenī nārstojošo zivju vaislinieku un ikru ieguvei 2020. gada sezonā”.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 26111123