A A A

Iestādot gandrīz 400 kokus un krūmus, Valmierā izveidots šSkābekļa mežs" pilsētvidē 

Drukāt
18.05.2013

Ar AS šLatvijas valsts meži" atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas teritorijā izveidota Dabas izziņas taka

Iestādot gandrīz 400 dažādu sugu koku un krūmu, Valmieras Valsts ģimnāzijas teritorijā izveidota šLatvijas valsts mežu" dabas izziņas taka, kas vienlaikus ir viens no pirmajiem šSkābekļa mežiem" pilsētvidē. 120 metrus garā dabas izziņas taka veidota Vislatvijas koku sēšanas un stādīšanas akcijas šSkābeklis" ietvaros. 
Koku un krūmu stādīšanā piedalījās Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni kopā ar vecākiem un Valmieras pašvaldības pārstāvjiem.

šLatvijas valsts mežu" dabas izziņas taka, kas veidota no 393 koku un krūmu stādiem - tostarp 257 skuju kokiem un 136 lapu krūmiem, kalpos kā brīvdabas mācību klase. Tajā Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni, kā arī ikviens Valmieras iedzīvotājs un pilsētas viesis varēs izzināt Latvijas dabas daudzveidību un dažādību, gūt praktiskas zināšanas par dabā notiekošajiem procesiem, apzināt alternatīvās enerģijas izmantošanas iespējas, kā arī uzņemt enerģiju un iedvesmoties no Latvijas bagātības - meža.

šKatram iestādītam kokam ir ne tikai praktiska, bet arī simboliska nozīme. šLatvijas valsts meži" ikgadu iestāda miljoniem koku, taču sēt un stādīt kokus kopā ar bērniem, skolēniem, draugiem vai ģimenes lokā - tas ir vēl viens veids, kā mācīt rūpes par dabu un dot iespēju izprast procesus tajā. Vairot šSkābekļa mežus" Latvijas teritorijā - gan pilsētvidē, gan ārpus tās, ir viens no mūsu, AS šLatvijas valsts meži", galvenajiem uzdevumiem. Tāpēc, veicinot lielāku atbildību un mīlestību pret Latvijas bagātību - mežiem - vēlamies iedibināt jaunu tradīciju - ikgadēju koku sēšanu un stādīšanu ģimenes lokā," šSkābekļa mežu" stādīšanas ieceri skaidro AS šLatvijas valsts meži" komunkācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

Katram no šLatvijas valsts mežu" dabas izziņas takā Valmieras Valsts ģimnāzijas teritorijā iestādītajiem kociņiem un krūmiem klāt pielikta īpaša norāde ar konkrētā koka nosaukumu piecās valodās - latviešu, angļu, vācu, krievu un latīņu. Līdz vasaras sākumam šLatvijas valsts mežu" dabas izziņas takas teritorijā paredzēts ierīkot arī atpūtas soliņu, turpretim blakus esošajā dīķī - koka laipu un kāpnes, lai skolēniem būt iespēja piekļūt ūdens platformai un mācību procesa ietvaros analizēt ūdens paraugus.

"Valmiera - viena no zaļākajām Latvijas pilsētām, ar lepnumu kļūst par pirmo skābekļa meža pilsētu Latvijā. Tas ir veids, kā mēs praktiski apliecinām pilsētas zaļo teritoriju vērtību un to nozīmīgumu kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanā ikvienam pilsētas iedzīvotājam. Tie jaunieši, kas būs piedalījušies koku stādīšanas akcijā, daudz atbildīgāk izturēsies pret mūsu zaļo rotu. Vienlaikus izziņas takā iegūtā informācija ļaus papildināt skolēniem zināšanas par dabas daudzveidību pilsētā. Valmierā ekoskolu statusu ir ieguvušas izglītības iestādes sākot no bērnudārza līdz pat augstskolai - tas liecina, ka pilsētu nudien var saukt par "Zaļo Valmieru!", uzsver Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis.

Vislatvijas koku sēšanas un stādīšanas akcijas šSkābeklis" ietvaros AS šLatvijas valsts meži" (LVM) uzsākuši vērienīgu šSkābekļa mežu" stādīšanu visā Latvijā. Šogad kopumā LVM plānojuši iestādīt aptuveni 30 miljonus koku stādu, tādējādi atjaunojot gandrīz 16 tūkstošus hektāru meža. šSkābekļa mežu" stādīšana paredzēta gan mežu teritorijās, gan pilsētvidē, atjaunojot un ar stādījumiem papildinot esošās zaļās zonas un ierīkojot jaunas koku audzes.

Savukārt 18. maija vakarā Muzeju nakts ietvaros 12 muzejos dažādās Latvijas pilsētās un pagastos Latvijas valsts mežu Skābekļa darbnīcās būs pieejamas vairāk nekā 20 tūkstoši egļu un priežu sēklu, dodot iespēju ikvienam Muzeju nakts apmeklētājam iesēt savu šSkābekļa meža" kociņu.

Vairāk informācijas:
Ilze Meirupska M: 28377234 E: ilze@deepwhite.lv