A A A

Vides ziņas

Vēlies noķert divus zaķus ar vienu ķērienu?

15.05.2020. 12:14
23153_divizakiarvienukerienu.jpg

Sestdien, 16.maijā, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina Lielajā Talkā sportojot uzkopt Valmieru. Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju un sociālās distancēšanos, Lielās Talkas organizatori šogad aicina uz solo talkām, duo talkām un ģimenes talkām. Vienlaikus Valmieras pilsētas pašvaldība aicina valmieriešus piedalīties aktīvā dzīvesveida izaicinājuma otrajā kārtā #paliecveselsdubultā. Abas aktivitātes apvienojot, iespējams sportot, vienlaikus vācot atkritumus.

Izsludināta pieteikšanās konkursam “Sakoptākais mežs 2020”

15.05.2020. 10:02
23151_mezs.jpg

Veicinot ilgtspējīgu saimniekošanu Latvijas mežos un aicinot meža apsaimniekotājus runāt par labas mežsaimniecības prakses uzturēšanu, sākta pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku biedrības konkursam “Sakoptākais mežs”. Konkurss noritēs jau ceturto gadu, un savu pieteikumu ikviens interesents var iesniegt līdz 15. jūlijam.

Lielajā Talkā pārstrādei derīgo nogādā EKO laukumos!

13.05.2020. 12:44
23129_lielatalka.jpg

Lielās Talkas organizatori aicina cilvēkus, kuri kādu teritoriju sakārtos, vācot atkritumus, tos vācot- šķirot.

Lielā Talka 16.maijā – iespējams saņemt maisus Valmieras uzkopšanai

12.05.2020. 14:50
23118_lielatalka_plakats.jpg

16.maijā notiek Lielā Talka. Ņemot vērā sociālās distancēšanās noteikumus, Lielās Talkas organizatori šogad aicina uz solo talkām, duo talkām un ģimenes talkām. Ja valmieriešiem ir vēlme veikt uzkopšanu kādā no pilsētas administratīvajās robežās esošajām publiskajām teritorijām, līdz 16.maijam ir iespējams saņemt maisus uzkopšanas laikā savāktajiem atkritumiem un vienoties par to savākšanu no talkas norises vietas.

Eko punkti - tikai šķirotajiem atkritumiem

12.05.2020. 14:16
23117_nepareiziekopunkts.jpg

SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldībās iedzīvotājiem jau gadiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu bezmaksas nodošanai. Klientu aptaujas un ikdienas komunikācija ar klientiem ļauj secināt, ka atkritumu šķirošanā ir ieinteresēta arvien lielāka iedzīvotāju daļa.

Zaru šķeldošanai pieteiktas 415 adreses

12.05.2020. 13:44
23114_zari.jpg

Bezmaksas zaru šķeldošanas pakalpojuma saņemšanai Valmierā šogad pieteiktas 415 adreses, kas ir par 59 adresēm vairāk kā 2019.gadā. Tas ir arī lielākais līdz šim akcijai pieteikto adrešu skaits.

Valmieras velosipēdisti Dzelzs tiltu šķērso visos gadalaikos

11.05.2020. 12:00
23111_dzelzs_tilts.jpg

Valmieras Dzelzs tilts ir iemīļota gājēju un velobraucēju maršrutu daļa. To ērti izmantot kā trešo valmieriešiem pieejamo tiltu Gaujas šķērsošanai. Pagājušā gada pavasarī tiltam tika veikta klāja nomaiņa, un kopš 2018.gada novembra pie krustojuma ar Leona Paegles ielu tiltam uzstādīts digitālais veloskaitītājs. Skaitītāja fiksētā informācija liecina, ka Dzelzs tilta šķērsošana ar velosipēdu ir populāra visos gadalaikos.

Pusotrs tūkstotis bērnu izzina pārtikas ceļu, audzējot salātus

07.05.2020. 20:01
23093_salati3.jpg

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” (ZAAO) Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA) šajā mācību semestrī aicināja pirmsskolu pedagogus un pirmsskolēnus iesaistīties akcijā, kuras laikā bija iespēja izzināt salātu dzīves ciklu –  sējot, pētot un vērojot, kā izaug pašu sētie salāti.

Mežtakas pārgājieni var sākties!

05.05.2020. 13:21
23079_meztakamarsruts.jpg

Mežtaka ir pārgājienu maršruts, kas ved cauri Latvijas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un ko Vidzemes plānošanas reģions pagājušajā gadā sāka veidot kopā ar 9 partneriem Latvijā un Igaunijā. Nule ir atvērta Mežtakas mājas lapa ar informāciju pastaigu un pārgājienu plānošanai baltictrails.eu/forest, un aicinām doties mežā jau tuvākajās maija brīvdienās – vispirms tepat, Latvijas maršruta daļā!

Putnu ligzdošanas laikā koku ciršana ierobežota

28.04.2020. 10:36
23050_koki_valmiera.jpg

Lai arī pilsētvide ir cilvēku veidota un ietekmēta vide, arī tajā svarīga dabas aizsardzība. No 15.aprīļa līdz 30.jūnijam pilsētās, izņemot atsevišķus gadījumus, ir aizliegta koku ciršana. Aizliegums saistīts ar nepieciešamību aizsargāt putnus to ligzdošanas periodā. Aizliegums ieviests arī pašu koku aizsardzībai, jo šajā laikā kokiem ir aktīvs plaukšanas un zaļošanas laiks, iespējama stumbru un zaru sulošanās.

URDA: #paliecMājās un saimnieko gudri

24.04.2020. 15:41
23045_urdaplastalins.jpg

Covid -19 izplatības ierobežošanas pasākumi mums ir noteikuši aizvien vairāk ikdienas darbus un mācības organizēt savā mājsaimniecībā.

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA) aicina “paliecMājās” un rīkojies videi draudzīgi! URDA rosina apdomāt, kas jau ir Tavas mājsaimniecības plauktos, lai nenopirku lieku, neradītu liekus iepakojuma atkritumus, bet tajā paša laikā gudri un efektīvi saimniekotu savās mājās un nodrošinātu interesantu mājmācību saviem bērniem.

URDA vides izglītības pedagogi ir izstrādājuši ieteikumus un instrukcijas, kā mājas apstākļos izgatavot tīrīšanas un kosmētikas līdzekļus, uzkopt, kārtot, izmantojot lietotu iepakojumu, kā mājas apstākļos piedāvāt aizraujošas un izglītojošas aktivitātes bērniem.

24.aprīlī sākas meža ugunsnedrošais laikposms

24.04.2020. 10:41
23042_mezs_valmiera.jpg

Valsts meža dienests ar 24. aprīli noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar šī laikposma sākumu ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā. Visiem iedzīvotājiem, lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās iespējas, uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības.

Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursam “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020”

23.04.2020. 12:00
23036_capture.jpg

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā, konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” organizatori pieņēmuši lēmumu pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 16. jūnijam. Šis laiks dos papildu iespēju potenciālajiem konkursa dalībniekiem veikt ēku energoefektivitātes izvērtēšanu un pieteikumu sagatavošanu.

Vidzemes Augstskola aprīlī piedāvā divus eko pasākumus

21.04.2020. 12:03
23011_ieber_bilde.jpg

Par vidi un savu veselību jārūpējas arī ārkārtas situācijā. To zina Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības pārstāvji, kas aprīlī piedāvā divus neklātienes pasākumus – 23. aprīlī aicinot uz filmu diskusiju par cukura ietekmi uz organismu, bet  30. aprīlī nodrošinot Smart Lunch[eko] tiešraidi par zero waste kustību.

Piedalies "Elektronikas šķiratlonā" EKO laukumos un laimē vērtīgas balvas!

16.04.2020. 17:01
22991_elektrotehnika.jpg

No šā gada 20.aprīļa līdz 20.maijam ikviens SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona iedzīvotājs, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, aicināts piedalīties akcijā “Elektronikas šķiratlons”, ko organizē Latvijas Zaļais punkts kopā ar partneriem. Tās ietvaros, bezkontakta ceļā nododot savas nolietotās elektroiekārtas ZAAO 20 EKO laukumos, varēs piedalīties arī balvu izlozē.

Valmierā turpina apzināt dabas vērtības

16.04.2020. 09:36
22983_gauja.jpg

Līdz šim Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā dabas skaitītāji ir kartējuši saldūdeņus, atklājot divu veidu Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus – Gaujā konstatēts upju straujteču un dabisku upju posmu biotops, kā arī Gaujas vecupēs - eitrofu ezeru ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu klāju biotops. Šobrīd ir uzsākta ceturtā, noslēdzošā, dabas skaitīšanas sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 Latvijas novados, to skaitā arī Valmieras pilsētā, kur galvenokārt tiks aplūkoti meži.

Uzlabos virszemes ūdeņu kvalitāti

15.04.2020. 14:16
22977_20140724_valmiera_baloni_15.jpg

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  vides organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.  Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

EKO laukumos ieviesti pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

18.03.2020. 12:12
22820_pazinojums_eko_laukumu_apmekletajiem16032020.jpg

(Informācija aktualizēta 17.04.2020.)

SIA ZAAO, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot vīrusa “Covid-19” izplatību, ievieš savas darbības reģiona 20 EKO laukumos pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus:

Aktuālie Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” pakalpojumi

08.04.2020. 12:03
22955_raacdaibe.jpg

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) šobrīd turpinās atkritumu pieņemšanas, apstrādes un noglabāšanas procesi atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Tiek nodrošināti un attīstīti drošības pasākumi darbinieku un klientu veselības aizsardzībai.

Nākamo trīs gadu laikā Latvijā un Igaunijā notiks plaša kampaņa par pārdomātu enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu

06.04.2020. 16:37
22947_ilustrativs_foto.jpg

Laikā, kad ir pieejami tik daudz un dažādi tehniskie risinājumi, pakalpojumi un padomi, kā būt energoefektīvam un kā samazināt enerģijas patēriņu savā mājoklī, ir jāprot šajā informācijas plūsmā un piedāvājumā neapjukt. Ar interaktīvas platformas palīdzību un vairāk nekā 40 pasākumiem mājsaimniecībām un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem nākamo trīs gadu laikā gan Latvijā, gan Igaunijā notiks plaša kampaņa.