A A A

Atbalsta programmā “Zīle” iespējama sadarbība ar Valmieras tehnikumu 

Drukāt
01.02.2021

Jau ceturto reizi izsludināta pašvaldību inovāciju atbalst programma “ZĪLE”, kuru konkursa veidā administrē biedrība “Valmieras attīstības aģentūra”, bet līdzfinansē četras pašvaldības: Valmieras pilsēta, kā arī Burtnieku, Beverīnas un Kocēnu novadi. 2021.gada konkursa dalībniekiem pieejama papildu 10% atbalsta intensitāte, ja projekta laikā tiek paredzēta sadarbība ar Valmieras tehnikumu, piemēram, produkta testa partijas, receptūras, prototipu izstrādē, 3D virtuālo tehnoloģiju pielietošanu produktu un/vai pakalpojumu izstrādes fāzē, inovāciju ieviešanā u.tml.

 

 

Valmieras tehnikums konkursa dalībniekiem piedāvā iespēju izmantot esošās augļu un dārzeņu pārstrādes, gaļas pārstrādes un piena laboratorijas, multifunkcionālo metālapstrādes laboratoriju, kā arī sadarboties mehatronikas, loģistikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās. Tāpat iespējama dažādu tehnoloģisko risinājumu, prototipu un lietojumprogrammu testēšana, izmantojot unikālu izglītības tehnoloģiju – 3D virtuālo alu jeb četru plakņu telpiskās apmācības laboratoriju, kas piedāvā iespēju radīt reāla izmēra vizualizācijas un simulēt darbu dažādās vidēs, piemēram, darba drošības, vides pieejamības un dizaina kontekstā.

Papildu informācija par Valmieras tehnikumā pieejamajām sadarbības iespējām inovāciju atbalsta programmas “Zīle” dalībniekiem un citiem interesentiem iegūstama, sazinoties ar projektu vadītāju Lindu Ribu pa tālruni 20083787 vai rakstot e-pastu linda.riba@valmierastehnikums.lv.

Ar visu projekta dokumentāciju un projekta pieteikumu iesniegšanas kārtību, kā arī informāciju par informatīvā semināra norisi var iepazīties Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapā.

Inovāciju atbalsta programmu “Zīle” līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem. Kopējais atbalsta programmas “Zīle” budžets 2021. gadā ir 37008 eiro.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Auziņa,

Valmieras tehnikuma Attīstības nodaļas vadītāja