A A A

Sagatavots ZAAO Nefinanšu ziņojums 2017 

Drukāt
29.03.2018

SIA “ZAAO” (ZAAO) ir sagatavojis un publiskojis 2017.gada nefinanšu ziņojumu. Ziņojumā iekļauts vadības ziņojums, uzņēmuma raksturojums, gada svarīgākie notikumi, kā arī informācija par meitas uzņēmumu “ZAAO Enerģija” un darbības plāniem 2018.gadā.

 

2017. gadā uzņēmums lielu uzmanību veltīja sadarbības nostiprināšanai ar klientiem, pašvaldībām un partneriem. Īstenotās darbības bija vērstas uz ērtākas un pieejamākas, kā arī videi draudzīgākas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību. Lai to īstenotu, nemainīgi tika organizētas regulāras apmācības darbiniekiem.

Pagājušajā gadā investēts infrastruktūras attīstībā, sabiedrības izglītošanas pasākumos, lai piedāvātie pakalpojumi būtu ne tikai ērti pieejami, bet arī izprotami, un veicinātu vides ilgtspējīgu rīcību.

2017.gadā veiksmīgi noritēja ZAAO integrētās vadības sistēmas pārsertifikācijas audits, saņemot auditoru atzinīgu novērtējumu par sistēmas efektivitāti, darbinieku kompetenci un ieinteresētību sistēmas darbībā, kā arī paveikto saziņai ar klientiem, viņu informēšanai un izglītošanai.

Uzņēmums turpinājis dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem. Klienti, darbinieki, īpašnieki un sadarbības partneri tika uzrunāti uzņēmuma izvērtēšanai. Sadarbības novērtējums ir ļoti augsts – 88,6% no aptaujātajiem klientiem to ir novērtējuši kā labu.

Neskatoties uz to, ka pārskata gads noslēdzies ar negatīvu finanšu rezultātu, uzņēmums ir veicis virkni darbību, pateicoties kurām nākamajos gados uzņēmums spēs nodrošināt vēl augstāku pakalpojuma kvalitāti un daudzveidību saviem klientiem.

2016. gadā visā Latvijā uzsākas aktīva gatavošanās valsts pastāvēšanas simtgadei. ZAAO Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” mērķis ir apvienot iedzīvotāju zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un resursus, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī izglītībā.

"Nefinanšu ziņojumu 2017" pilnā apmērā elektroniskā formā iespējams apskatīt uzņēmuma mājaslapā sadaļā "Par mums".

 

Informāciju sagatavoja:
Laura Jegorova
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste