A A A

Par Rīgas-Gaujas gastronomijas reģiona vēstnesi izvēlēts Dzintars Kristovskis 

Drukāt
22.07.2016

Atzīmējot Rīgas-Gaujas reģiona iegūto titulu “Eiropas gastronomijas reģions 2017”, par tā oficiālo vēstnesi iecelts restorāna “Valmiermuižas vēstniecība Rīgā” šefpavārs Dzintars Kristovskis.     

 

Dzintars profesionālajā virtuvē darbojies jau 11 gadu, taču par visvērtīgākajiem viņš uzskata tieši pēdējos četrus. To laikā aizsākts un joprojām turpinās darbs pie tīras reģionālo produktu virtuves izveides, kas sevī ietver gan savvaļas velšu izzināšanu, gan šim reģionam atbilstošu dzērienu lološanu un tiem pienācīgas goda vietas atvēlēšanu uz svētku galda. Šefpavāra filozofija balstīta domā par tīru ēdienu - gan dabiskām, ekoloģiski augušām sastāvdaļām, tīrām garšām, gan ēdienu minimālām kombinācijām, taču maksimāliem garšas akcentiem.

Dz. Kristovskis tika uzrunāts kļūt par Rīgas – Gaujas gastronomijas reģiona vēstnesi, jo viņa filozofija pilnībā atbilst arī Eiropas gastronomijas reģiona izstrādātajam konceptam “Ar dabu šķīvī”. Kā atklāj pats garšu meistars, lai radītu jaunas un Latvijai vien raksturīgas receptes, daudzas stundas viņš pavada mežos un pļavās, garšojot un atklājot jaunus augus, ko tālāk pasniegt apmeklētājiem restorānam atbilstošā stilā. Viņa izstrādātajā ēdienkartē atrodami pat tādi nenovērtēti augi kā balanda, gārsa, nātres, panātres, rasaskrēsliņš u.c.

Kā norāda pats Dz. Kristovskis, “tehnoloģijas un gatavošanas iespējas mūsdienās ir tik attīstītas, ka es jūtu nepieciešamību atgriezties pie saknēm. Rīgas-Gaujas reģiona izstrādātais koncepts ir tieši par to – par produktiem un izejvielām, ko esam slavinājuši, cienījuši un likuši galdā jau gadu simtiem,  iegūtas no pašu mežiem, pļavām, upēm un ezeriem”.

Par Eiropas gastronomijas reģionu

Rīgas - Gaujas reģions, kura vadošais partneris ir Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs (RTAB), bet sadarbības partneri – Gaujas nacionāla parka tūrisma klasteris, Siguldas novada dome, Valmieras pilsētas pašvaldība un Cēsu novada pašvaldība, ieguvis Eiropas gastronomijas reģiona titulu 2017.gadā. Akcentējot dabas bagātības un gastronomisko mantojumu reģionā, tiks izstrādāta arī īpaša pasākumu un aktivitāšu programma.

Tam radīts arī īpašs koncepts Wild at plate (Ar dabu šķīvī - latv.val). Tā pamatideja ir popularizēt tos produktus un izejvielas, kas ir pieejamas mūsu pašu mežos, upēs vai pļavās aiz mājas loga.

Projekts galvenokārt vērsts uz gastronomijas tūrisma veicināšanu un Gaujas nacionālā parka kā tūrisma galamērķa stiprināšanu. Vienlaikus projektā vērība tiks pievērsta izglītībai, pilsētu un lauku mijiedarbībai, veselīgas pārtikas un uztura jautājumiem, ēdienu tradīcijām, restorānu un viesmīlības nozīmei un  kultūrai, uzņēmējdarbībai, inovāciju nozīmei gastronomijā, ko īstenos katrs no projekta partneriem.

Eiropas gastronomijas reģiona vispārējais mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas reģionos, saglabājot vietējo ēdienu kultūru un tradīcijas, vienlaikus sekmējot gastronomisko jaunradi, vietējo ražojumu kvalitāti un vērtību, kā arī tūristu piesaisti reģionam.

 

Papildu informācija:
Anna Blaua
RTAB sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
anna.blaua@liveriga.lv
GSM:+ 371 28442636
www.LiveRiga.com