A A A

Kļūsti par veselīga dzīvesveida vēstnesi Valmierā 

Drukāt
11.01.2019

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina vietējos veselības sporta speciālistus, sertificētus fizioterapeitus un sporta trenerus kļūt par Veselības ministrijas iniciatīvas "KUSTI-NĀCIJA" vēstnešiem Valmierā. Projekta mērķis ir veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, izmantojot bezmaksas fizisko aktivitāšu organizēšanu visā Latvijā, kur šos pasākumus un treniņus organizētu vietējie kustības vēstneši.

 

Kampaņa uzrunā iedzīvotājus ar dažādām izglītojošām aktivitātēm, piemēram, šobrīd profesionāla speciālistu komanda izstrādā informatīvos materiālus dažādām mērķgrupām, kas būs pieejama ikvienam interesentam, lai mudinātu kustēties pareizi. 

Kā viena no aktivitātēm kampaņā ir plānota “Kustības vēstnešu” tūre novados, lai iedvesmotu uzņēmumu, biedrību, pašvaldību un citu sabiedrības grupu pārstāvjus kaut dažas minūtes dienā vairāk kustēties, atjaunojot spēkus un dzīvesprieku. Programmas mērķis ir vienkāršā veidā uzrunāt pilsētu rajonu, mazpilsētu un ciematu iedzīvotājus, motivējot uz regulārām fiziskām aktivitātēm, kas īstenojamas sporta laukumā, stadionā vai parkā. Lai pasākuma formāts būtu iedzīvotājiem saprotamāks un pieņemamāks, fizisko nodarbību iniciators un pasniedzējs/treneris ir cilvēks no attiecīgās pašvaldības. 

Tāpēc aicinām pieteikties sporta aktīvistus – brīvprātīgos, kuri vēlas kļūt par Kustību vēstnešiem savā pašvaldībā. Pretendentiem nepieciešama atbilstoša izglītība/kvalifikācija – veselības sporta speciālists, sertificēts fizioterapeits, sporta treneris ar vismaz C kategorijas sertifikātu vai sporta skolotājs. Kustību vēstneši tiks apmācīti un apmācību procesā apgūs vairākus fizisko aktivitāšu veidus, kas paredzēti dažāda vecuma, interešu un fiziskās sagatavotības līmeņa cilvēkiem. Pēc apmācībām brīvprātīgie saņems oficiālu atļauju pārstāvēt “Kustības vēstnešu” kustību, kuras ietvaros vēstneši piekrīt organizēt bezmaksas grupu nodarbības sporta laukumos, stadionos vai parkos savā pašvaldībā, popularizējot sportisku aktivitāšu nepieciešamību veselīgas sabiedrības veidošanā.

Apmācības notiks vienu dienu Rīgā un to vadīs kampaņas “KUSTI-NĀCIJA” metodikas izstrādātāji – treneris Viktors Lācis, fizioterapeits Mareks Osovskis un sporta ārste Sandra Rozenštoka. Apmācības notiks 2019. gada janvārī vai februārī.

Kustību vēstnešu aktīva darbība savos reģionos visā Latvijā notiks 2019. gada martā, aprīlī, maijā, septembrī un oktobrī.

Sporta speciālistus ar atbilstošu pieredzi un izglītību aicinām pieteikties līdz 15.janvārim, rakstot uz rihards.zalte@valmiera.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruni, savu izglītību un pieredzi sporta, veselības jomā. 

Veselības ministrijas kampaņa “KUSTINĀCIJA” tiek īstenota ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros, pamatojoties uz Pakalpojuma līgumu par sabiedrības informēšanas kampaņas “Fiziskās aktivitātes veicināšana” radošā risinājuma izstrādi, realizāciju un publicitāti (Iepirkuma identifikācijas Nr.VM 2017/19/ESF).