Par automašīnu novietošanu ziemas laikā

13.01.2021

Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā arī turpmāk tiek solīta snigšana, paredzama sniega uzkrāšanās arī uz Valmieras ielām, to brauktuvju malās. Lai šādos laikapstākļos nodrošinātu Valmieras ielu brauktuvju efektīvu mehanizēto tīrīšanu, Valmieras pilsētas pašvaldība atgādina noteikumus par automašīnu novietošanu brauktuvju malās un ar to saistīto teritorijas attīrīšanu no sniega, kā arī aicina pievērst uzmanību izvietotajām ceļa zīmēm.

 

Atbilstoši pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195 “Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” laika periodā no 1.decembra līdz 1.martam transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām un koplietošanas teritoriju braucamām daļām ilgāk par trim diennaktīm, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.

Ja uz brauktuvēm veidosies ievērojams sniega daudzums, nakts stundās, kad automašīnu satiksmes intensitāte ir vismazākā, tiks veikta ielu tīrīšana. Lai kvalitatīvi šo darbu varētu paveikt arī šaurākajos ielu posmos, iespējama ceļa zīmju “Apstāties aizliegts” izvietošana ar papildu noteiktu darbības laiku noteiktās nakts stundās. Par šādu lēmumu un ceļa zīmju izvietošanu tiks publicēta atsevišķa informācija. Taču jau šobrīd pašvaldības policija, kas kontrolē noteikumu ievērošanu, aicina pievērst papildu uzmanību pilsētā izvietotajām apstāšanās un stāvēšanas zīmēm.

Aicinām automašīnu vadītājus ievērot šos noteikumus, tādējādi atbalstot ērtu un drošu satiksmi pilsētā arī ziemā.