A A A

#KONKURSS jauniešiem (pagarināts līdz 14.09.)  

Drukāt
16.07.2020

Saka, nekur nav tik labi kā mājās? Valmierā Tu jutīsies tikpat labi kā mājās!

 

Jau pavisam drīz Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25 noslēgsies remontdarbi un jaunajā mācību gadā skolēni, kuriem nav iespējams pēc mācību stundām doties atpakaļ uz dzīvesvietu, varēs uzturēties un nakšņot jaunās, ērtās un modernās telpās.

Jauna mājvieta ir pelnījusi arī jaunu nosaukumu!

Izaicinām jauniešus ieslēgt radošos prātus un līdz 14.septembrim (ieskaitot) iesniegt idejas Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25 nosaukumam https://forms.gle/AozTcs5PAhJRZmaZ7!

Trīs labāko ideju autori saņems piedzīvojumu spēles @TimemachineLatvia apmeklējumu kopā ar draugiem.

Paredzēts, ka labākais nosaukums tiks izvietots un būs lasāms virs Galvenās ieejas Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25, tāpēc aicinām būt precīziem un tiešiem! Tāpat novērtēsim ideju oriģinalitāti, asprātību un dzīvesprieku!

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B 1.kārtas pārbūves darbi tiek īstenoti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” diviem specifiskā atbalsta mērķiem (SAM) 8.1.2. un 4.2.2.

Prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvaros, tā kopējās izmaksas plānotas 10 599 317,15 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 5 327 519,97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 3 729 263,98 EUR, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums – 1 278 604,79 EUR un valsts finansējums – 319 651,20 EUR. Neattiecināmās izmaksas, ko finansē Valmieras pilsētas pašvaldība – 5 271 797,18 EUR.

Savukārt 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” (būvprojekta “Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta”) kopējās izmaksas plānotas 589 592,57 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 589 592,57 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 193 209,49 EUR, kā arī  Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums –  317 106,46 EUR un Valsts budžeta finansējums 79 276,62 EUR.