A A A

Noteikta kārtība, kādā aprēķināmi sociālās apdrošināšanas pabalsti, ja ārkārtējās situācijas laikā saņemti ar Covid-19 saistītie pabalsti 

Drukāt
16.05.2020

Šobrīd spēkā esošajos tiesību aktos nav atrunāts, vai un kā dīkstāves pabalsta, dīkstāves palīdzības pabalsta un vecāku pabalsta turpinājuma saņemšanas periods ietekmēs vidējās apdrošināšanas algas aprēķinu, pieprasot kādu no sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

 

 

 

 

 

Tāpēc otrdien, 12.maijā, valdības sēdē pieņemti vairāki normatīvie akti, kas nosaka kārtību kā aprēķināmi sociālās apdrošināšanas pabalsti, ja persona vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā saņēmusi dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu.

Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” paredz, ka, aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai, no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina perioda izslēdz tās kalendārās dienas, par kurām persona saņēmusi dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu un vecāku pabalsta turpinājumu.

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” nosaka, ka, aprēķinot apdrošinātās personas vidējo iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina perioda izslēdz kalendāra dienas, par kurām persona saņēmusi dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu un vecāku pabalsta turpinājumu.

Savukārt grozījums Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība" paredz, ka, aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu slimības pabalsta sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un apbedīšanas pabalsta sakarā ar apgādnieka nāvi, ko izraisījis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, apmēra noteikšanai no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina perioda izslēdz tās kalendārās dienas, par kurām persona saņēmusi dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības un vecāku pabalsta turpinājumu.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists