A A A

Sniedz psiholoģisko atbalstu “COVID 19” krīzes novēršanā iesaistītajiem mediķiem 

Drukāt
20.04.2020

Vairāk nekā 40 psihoterapeiti sniedz bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas “COVID 19” krīzē iesaistītajiem veselības aprūpes darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Palīdzība tiek sniegta Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) iniciatīvas - "Bezmaksas atbalsts un supervīzijas "COVID 19" krīzē iesaistītajiem mediķiem” ietvaros, sadarbojoties ar Latvijas Ārstu biedrību, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu. Ja stress kļūst nepārvarams un tiek piedzīvota psiholoģiskā krīze, gan mediķi, gan viņu ģimenes locekļi ir aicināti meklēt atbalstu un palīdzību.  

 

“LPB psihoterapijas speciālisti jau iepriekš ir snieguši psiholoģisku atbalstu krīzes un ārkārtas situācijās Latvijā, piemēram, Talsu negadījuma, bērnudārza traģēdijas, Maximas traģēdijas un citu ārkārtas gadījumu laikā. Tāpat LPB ir pieredze, strādājot Ukrainas karadarbības jomā, sniedzot Ukrainas kolēģiem profesionālā atbalsta konsultācijas (supervīzijas) caur Skype. Šobrīd veselības aprūpes speciālisti Latvijā strādā ārkārtējās situācijas apstākļos un darba vide ir kļuvusi par paaugstināta stresa avotu, kas prasa atbilstošas pārvarēšanas stratēģijas, tāpēc izveidots projekts “Bezmaksas atbalsts un supervīzijas COVID 19”,” iniciatīvas izveidi komentē LPB prezidente Baiba Purvlīce.

Lai nodrošinātu pēc iespējas mērķtiecīgāku palīdzību, ir izveidota īpaša palīdzības koordinācijas grupa, kas būs tiešā saziņā gan ar veselības aprūpes iestāžu vadītājiem, gan arī palīdzības pieprasītājiem, nodrošinot pēc iespējas ērtāku un ātrāku palīdzību. Konsultācijas paredzēts sniegt attālināti, izmantojot Skype, WhatsApp, Zoom u.c. tiešsaistes saziņas platformas. Šobrīd psiholoģiskā un profesionālā atbalsta konsultāciju nodrošināšanā notiek sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu (RAKUS), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) un Latvijas Ārstu biedrību (LĀB). Psihoterapijas speciālistu skaits, kuri gatavi iesaistīties projektā "Bezmaksas atbalsts un supervīzijas "COVID 19" krīzē iesaistītajiem mediķiem” aizvien pieaug, iniciatīvai ir pievienojusies un to atbalsta Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas (LĀPA) ārsti psihoterapeiti, tādējādi nodrošinot iespēju palīdzēt pēc iespējas lielākam mediķu skaitam.  Paredzams, ka projekts turpināsies līdz valstī būs spēkā ārkārtējā situācija. Gadījumā, ja ir kādi jautājumi par palīdzības pieejamību, var sazināties ar LPB projekta koordinatoru: Rolandu Bortaščenoku, tālr. 29219378.

LPB uzsver, ikdienas saskare ar iepriekš nezināmu veselību apdraudošu situāciju var izsaukt psiholoģisku krīzes reakciju. Darbs ilgstoša stresa apstākļos var ietekmēt jebkuru no mums. Mūsu psiholoģiskā labsajūta un darba spējas var būtiski ciest.

Tas arī var turpināties pat pēc situācijas uzlabošanās. Ja piedzīvojat psiholoģisko krīzi vai stress kļūst nepārvarams, lūdzu, vērsieties pēc palīdzības, lai saņemtu atbilstošu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Divi gani – sabiedriskās attiecības