A A A

2019.gadā Valmierā “Jā” vārdu teikuši 227 pāri 

Drukāt
03.02.2020

Laulības ir skaists un gaidīts brīdis ikviena pāra dzīvē, tās ir ne tikai mīlestības apliecinājums, bet arī atbildības uzņemšanās. 2019.gadā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 227 laulības. Laulību ceremonijām piepildītākie ir bijuši vasaras mēneši, visvairāk pāri izvēlējušies reģistrēt laulības augustā – 52 un jūlijā – 38, bet vismazāk februārī, kad reģistrētas septiņas laulības.

 

Jaunākais pāris, kuri reģistrējuši laulības, līgavainis un līgava bijuši 22 un 21 gadus veci, dzīves un pieredzes bagātākais pāris izlēmis laulības reģistrēt līgavai un līgavainim esot 72 un 80 gadu vecumā. Pēdējos gados pastāv tendence pāriem cienījamā vecumā, kuri jau ilgāku laiku ir dzīvojuši kopā, reģistrēt laulības. Pērn laulības reģistrējuši vīrieši vecumā no 22 līdz 80 gadiem, savukārt sievietes no 18 līdz 76 gadiem.  

No visām 2019.gadā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajām laulībām 72 pāros abi laulātie ir valmierieši. 64 laulībās viens no jaunlaulātajiem ir valmierietis, savukārt 91 laulībā neviens no laulātajiem nav valmierietis. Valmierā bieži izvēlas reģistrēt laulības pāri no pilsētai apkārtējiem novadiem. Pieaudzis arī ārzemēs dzīvojošo latviešu skaits, kuri izvēlas laulības reģistrēt Latvijā.  2019.gadā vairāk nekā puse (53%) jeb 120 pāri laulībā stājušies pirmo reizi.

135 pāri izvēlējušies svinīgu laulības reģistrāciju (ar muzikālo pavadījumu un dziedājumu), 80 pāri – juridisku laulības reģistrāciju. Pēdējos gados ir novērota tendence samazināties jaunlaulāto skaitam, kuri izvēlas svinīgu laulības reģistrāciju, bet palielinās juridiskās laulības reģistrāciju (sarakstīšanās) skaits. 211 pāri, kā laulības reģistrēšanas vietu izvēlējās Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu, savukārt 12 laulības reģistrētas baznīcā. Ja tiek nodrošināti laulības reģistrācijai piemēroti apstākļi, tad ir iespējams laulības reģistrēt pašvaldības teritorijā ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām. 2019.gadā šādu iespēju izmantoja četri pāri, piemēram, laulājoties brīvā dabā Valmieras muzeja teritorijā pie dižozola. Pērn laulības reģistrāciju atteica vai uz to neieradās 12 pāri.     

 “Lai reģistrētu laulības, 2019.gadā pāriem ir bijuši dažādi pamudinājumi. Precējās pāri, kuri izlēmuši laist pasaulē bērniņu, bet pirms tam vēlas savienību viens ar otru nostiprināt juridiski, ar smaidu vairāki līgavaiņi pie laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas teikuši “lietas ir jāsakārto”. Pērn saglabājusies tendence laulības reģistrēt arī pāriem, kuriem jau ir bērni, turklāt vairākās laulības ceremonijās līgavu pie altāra veda vai pārim gredzenus pasniedza pāra bērni. Īpaši jauki brīži ir, kad redzam, ka ejot ārā no Dzimtsarakstu nodaļas pēc laulības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, līgavainis samīļo līgavu,” par 2019.gada laulības reģistrēšanas tendencēm stāsta Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ieva Miķīte-Plusniņa un viņas vietniece Vija Kuģe.  

Ja personas vēlas reģistrēt laulības, jādodas uz jebkuru dzimtsarakstu nodaļu valstī, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība), uzrakstot iesniegumu (laulības var reģistrēt ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā) un samaksājot valsts nodevu 14 EUR.

Valmieras pilsētas pašvaldība apmaksā laulības svinīgās reģistrācijas ceremonijas maksu tām personām, kuras ir Valmierā deklarētas ne mazāk kā vienu gadu. Šādu lēmumu Valmieras pilsētas pašvaldība pieņēma 2016.gadā, lai stiprinātu ģimenes institūcijas lomu un nozīmi, kā arī ģimenes vērtību sabiedrībā un atbalstītu tās ģimenes, kas Valmieru ir izvēlējušās par savu dzīvesvietu.

Foto: pexels.com