Piedalies diskusijā kopā ar Kultūras ministriju

09.10.2019

Sveiks, valmierieti! Oktobrī Tev ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā un kopā ar Kultūras ministriju izstrādāt Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes Valmieras integrētajā bibliotēkā. Piedaloties diskusijā, Tu vari paust savu viedokli un rosināt savus priekšlikumus problēmu risināšanai. Pamatnostādnes noteiks, kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti Latvijā pēc 2021. gada. Piedalies un veido jauno politiku arī Tu!

 

Šajā un nākamajā gadā tiks izstrādāts Latvijas sabiedrībai nozīmīgs dokuments - Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes (iepriekš saukts – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un Integrācijas politikas pamatnostādnes jeb NIPSIP).

Lai paustu savas domas un viedokli par dažādu sabiedrības grupu saliedētību Latvijā, ikviens Valmieras un tās apkaimes iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības un pilsonības, tiek aicināts piedalīties diskusijā, kas notiks otrdien, 22.oktobrī Valmierā, Valmieras integrētajā bibliotēkā (Cēsu 4) no plkst.15.00 līdz 18.00. Vidzemē šādas diskusijas notiks arī Alūksnē un Madonā, vienlaicīgi tām notiekot arī pārējos Latvijas reģionos.

Diskusiju Valmierā vadīs Dace Akule, kurai ir daudzu gadu pieredze, strādājot pilsoniskās sabiedrības organizācijās, tai skaitā ar sabiedrības saliedētības jautājumiem. Viņa ir īstenojusi Pilsoņu debates par krievu valodas statusu Latvijā. Dace ir vadījusi arī Ekonomikas ministrijas darba grupu reemigrācijas plāna izstrādei, lai palīdzētu labāk Latvijā atgriezties emigrējušajiem tautiešiem.

Diskusijas laikā tapušie problēmu risinājumi un citi priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti tālāk Kultūras ministrijai pamatnostādņu pilnveidošanai. Šī ir Tava iespēja piedalīties Saliedētas sabiedrības veidošanā!

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi, aizpildot anketu interneta adresē www.vnf.lv sadaļā “Aktuāli”.

Diskusijas tiek īstenotas ar Kultūras ministrijas atbalstu projektā “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā.” Ikdienā Valmieras novada fonds jau 14 gadus strādā, atbalsot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmierā un apkaimē, bet ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas filantropijas atbalstu.