Īstenots projekts par svešvalodu apguvi patvēruma meklētājiem

08.10.2019

Valodu skola SIA "Valodu mape" sadarbībā ar partneriem no Austrijas, Igaunijas, Horvātijas, Somijas un Spānijas ir veiksmīgi realizējusi Erasmus+ projektu “Atraktīvākas svešvalodu apguves metodes darba un patvēruma meklētājiem, izslēdzot angļu valodu kā starpniekvalodu" (MAFLE).  Projekts īstenots no 1.decembra 2017.gadā līdz 30.septembrim 2019.gadā. 

 

Šī projekta ideja rādās, izvērtējot politisko situācija pasaulē, kas bija kļuvusi nestabilāka, un tādēļ krasi pieaudzis to cilvēku skaits, kuri ierodas ES valstīs.

Lai uzlabotu personas attīstību un nodarbinātības iespējas darba tirgū, kā arī integrāciju sabiedrībā, darba un patvēruma meklētājiem ir nepieciešams izprast valsts kultūru. Tas nav iespējams bez valodas zināšanām un komunikācijas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Lai iedrošinātu darba un patvēruma meklētājus apgūt valodas, ir nepieciešami viegli izprotami mācību materiāli un kvalificēti skolotāji, kuri palīdz apgūt mērķa valodu.

Projekta MAFLE intelektuālais mērķis bija radīt jaunus mācību materiālus A1/A2 valodu līmeņa apguvējiem ar mazāk valodu un gramatikas struktūrām, valodu apguvēju vajadzībām pielāgotu leksiku, bet vienlaikus tam bija jābūt kvalitatīvam materiālam ar attēliem un simboliem, līdzīgi veidotam igauņu, somu, vācu un spāņu valodās.

Mācību materiāli ir pieejami projekta mājaslapā www.mafle.eu. Šos materiālus var izdrukāt gan grāmatas, gan atsevišķu lapu vai nodaļu formā un pielietot valodu apguves kursos.

Vienlaikus īstenoti arī citi projekta mērķi: kultūras un pieredzes apmaiņa par pieejamajiem valodas apguves materiāliem un problēmām valsts valodas apguvē (A1) darba un patvēruma meklētājiem katrā no valstīm, kā arī ir paaugstinātas un pilnveidotas visu iesaistīto organizāciju darbinieku un pasniedzēju kompetences, papildinātas zināšanas mācību metodēs un digitālo platformu pielietošanā.

No šī gada septembra visas partnerorganizācijas piedāvās saviem studentiem apgūt valodas ar jaunajiem mācību materiāliem, un pasniedzēji, kuri iedrošinās un palīdzēs apgūt studentiem mērķa valodu, ir projekta laikā daudz mācījušies un turpina pilnveidoties.

Plānots, ka projekts cilvēkiem no dažādām kultūras un sociālajām aprindām palīdzēs ērtāk un vieglāk apgūt valodu. Turpmāk tiks īstenoti papildu uzdevumi esošajam materiālam digitālajā platformā, iespējams, pievienot vēl kādu Eiropas Savienības valodu izveidotajai matricai.

Plašāka informācija par MAFLE projektu mājaslapā www.mafle.eu vai sazinoties ar projekta koordinatoru: VALODU MAPE, Lilijas iela 2, Valmiera, LV–4201, Latvija, info@valodumape.lv, www.valodumape.lv.

Erasmus+ projekta Nr. 2017-1-LV01-KA204-035430