A A A

Pabeigta komunikāciju tīklu būvniecība vairāk nekā trīs kilometru garumā 

Drukāt
05.09.2019

SIA “Valmieras ūdens” aktīvi turpina darbu, lai paplašinātu apakšzemes komunikāciju tīklus un varētu arvien vairāk mājokļos nodrošināt augstāku komfortu, pateicoties iespējai ikdienā saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu Nr.13-7-1/2018 ar SIA “Woltec” augusta beigās pabeigta kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) par kopējo summu 637 283,99 euro bez PVN.

 

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš: “Būvdarbu līgums ar “Woltec” paredzēja plašus darbus Valmieras pilsētas un Valmiermuižas teritorijās. Šā gada augustā esam pieņēmuši ekspluatācijā Valmieras pilsētā izbūvētos kanalizācijas tīklus Semināra, Ūdens ielā un Ziedu gravā, kā arī ūdensvadu Semināra ielā, kas savukārt iedzīvotājiem nozīmē plašākas iespējas pievienoties maģistrālajiem tīkliem un turpmāk centralizēti saņemt dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus. Apjomīgi un sarežģīti darbi veikti Burtnieku novada Valmiermuižas ciemā, kur izveidots ūdensvada maģistrāles cilpveida savienojums starp Nameja aleju un Viesturlaukumu. Šajā objektā iebūvēto komunikāciju dziļums vietām sasniedza pat piecus metrus un būvnieks izmantoja dažādas komunikāciju izbūves metodes, tai skaitā horizontālās vadāmās urbšanas metodi zem P17 autoceļa.”       

Kopumā SIA “Woltec” izbūvēja 2026,30 metrus pašteces kanalizācijas tīklu un 216,60 metrus kanalizācijas spiedvada, kā arī trīs kanalizācijas sūkņu stacijas un 787,50 metrus ūdensapgādes tīklu. Pateicoties šiem būvdarbiem, tika izveidota 61 vieta nekustamo īpašumu pievienošanai maģistrālajiem tīkliem.

Minētā projekta ietvaros vēl turpinās būvniecības līguma “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras industriālajā zonā” (Nr.:13-8-1-/2019) realizācija, kur darbus veic SIA “Sanart”, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA “Lakalme”, un projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Būvdarbu līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda 412 676,15 EUR, un projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2020. gada 23.jūlijam.

Informāciju sagatavoja:

Ingrīda Kraukle,

SIA “Valmieras ūdens”

sabiedrisko attiecību speciāliste