A A A

Vasaras mēnešos tiks veikti centralizētās siltumapgādes sistēmas remontdarbi 

Drukāt
14.05.2019

Drēgno laikapstākļu dēļ SIA “Valmieras ūdens” joprojām nodrošina ar apkuri aptuveni ceturtdaļu klientu, starp kuriem lielākoties ir pirmsskolas izglītības iestādes un citas Valmieras pilsētas pašvaldības institūcijas. Taču paralēli Siltumtīklu daļa arī veic visus nepieciešamos priekšdarbus, lai vasaras mēnešos varētu veikt siltumapgādes sistēmas remontdarbus Valmieras pilsētā un Burtnieku novada teritorijā esošajā Viesturlaukumā. Šie darbi būs saistīti ar siltumenerģijas padeves pārtraukumiem.

 

SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas siltumtehnisko iekārtu inženieris Aivars Feldmanis:

“Remontdarbi būs saistīti ar siltumtīklu noslēgarmatūras nomaiņu, un to plānojam veikt pie atzarojuma uz ēkām Rīgas ielā 38, 40 un 42, kā arī Georga Apiņa ielā 5 un 10, K. Baumaņa ielā 15, kā arī namu Andreja Upīša ielā 2a, 4 un 6 siltumtrases pievadam. Vēl remontdarbi būs pie Jumaras ielas 195 ēkām, sakārtosim Stacijas ielas 19 un 27, G.Apiņa ielas 2, Lāčplēša ielas 1 un Cēsu ielas 31 namu siltumtrases pievadus. Tuvākajā laikā plānojam arī siltumtrases ventiļa nomaiņu Viesturlaukumā, tāpēc siltumenerģijas padeve uz laiku tiks pārtraukta šajā rajonā esošajām daudzdzīvokļu mājām. Saprotam, ka iedzīvotājiem šādi remontdarbi rada neērtības, tomēr ceram uz izpratni, jo tie veikti, lai arī turpmāk varētu sekmīgi nodrošināt ar siltumenerģiju namus Valmieras pilsētā un Burtnieku novada teritorijā esošajā Viesturlaukumā.”

Par būvdarbu gaitu un siltumenerģijas padeves pārtraukumiem iedzīvotāji tiks savlaicīgi brīdināti ar namu apsaimniekotāju starpniecību, kā arī SIA “Valmieras ūdens” mājas lapā www.valmierasudens.lv.

Šovasar arī tiks uzsākta projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) realizācija saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Tas paredz savienot esošās katlumājas Rīgas ielā 25 siltumtīklus ar projektējamo katlu māju Dakstiņu ielā 1, tāpēc tiks izbūvēti jauni siltumtrases posmi Dakstiņu, Ķieģeļu, Limbažu, Beātes un Dārza ielās, kā arī rekonstruēti esošie siltumtrases posmi Annas, Miera, Kārļa, Garā, Rīgas un Andreja Upīša ielās. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, un būvdarbi tiks veikti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 1 203 278.66 EUR, un 25.8% no attiecināmajiem izdevumiem plāno segt Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt tā realizācija plānota 24 mēnešu laikā.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Valmieras ūdens”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingrīda Kraukle
Mob. tel.: 26640333
E-pasts: ingrida.kraukle@valmierasudens.lv