A A A

Aicinām piedalīties projektu konkursā 

Drukāt
01.02.2019

No 1.februāra līdz 1.martam Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības projektu konkursā bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai, kultūras norišu īstenošanai vai sportiska dzīvesveida popularizēšanai.

 

Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss rīkots ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu izglītošanos un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Šogad par bērnu un jauniešu projektu konkursa prioritātēm izvirzītas:

 • nometnes un aktivitātes, kas veicina jauniešu interesi par tehnisko jaunradi (datorika, robotika, inženierzinātnes, vides zinātnes);
 • nometnes, kas veicina svešvalodu apguvi vasarā;
 • nometnes, kas rosina bērnu un jauniešu talantu attīstību;
 • nometnes, kas veicina bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu.

Savukārt, lai attīstītu daudzveidīgu kultūrvidi un bagātinātu kultūras piedāvājumu, aicinām piedalīties kultūras projektu konkursā. Prioritāri tiks atbalstīti pieteikumi, kas:

 • ar saturiski kvalitatīvu un profesionālu piedāvājumu papildinās Valmieras Mākslas dienas (norisināsies no 1.aprīļa līdz 1.maijam) un iekļausies konceptā “Soļi”, piedāvās vides, gaismas vai skaņas objektu/instalāciju eksponēšanu Mākslas dienu laikā;
 • bagātinās Valmieras pilsētas svētku programmu (svētki norisināsies no 26. līdz 28.jūlijam)
 • papildinās aktivitātes svētku gājiena laikā, piedāvās māksliniecisko programmu pilsētas svētkos uz Centrālās skatuves, kā arī nodrošinās vides, gaismas vai skaņas objektu eksponēšanu pilsētas svētku laikā;
 • veicinās kultūras tūrismu pilsētā (tūrisma maršruti/spēles/velomaršruti, kas orientēti uz kultūras un vēstures zināšanu papildināšanu, var norisināties arī Valmieras Mākslas dienu, Valmieras pilsētas svētku, Valmieras vasaras teātra festivāla laikā, projekti pēc to norises var tikt iekļauti Valmieras Tūrisma informācijas centra aktivitāšu klāstā).

Turpretim sporta projektu konkursa mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicināt sporta attīstību Valmierā. Konkursā gaidīti pieteikumi, paredzot aktivitātes, kas:

 • veicinās tautas sporta attīstību (iedzīvotāju iesaiste, Valmieras kā sportiskas pilsētas atpazīstamība);
 • norisinās rudens un ziemas sezonā, piemēram, koptreniņi, skriešanas un orientēšanās seriāli, kontūrskrējieni, nūjošana u.c.;
 • bagātinās pasākumu klāstu Valmieras pilsētas svētku laikā (no 26. līdz 28.jūlijam), ir piemēroti ģimenēm ar bērniem;
 • projektos vai nometnēs nodrošinās sporta pamatprasmju apguvi un/vai vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanu (peldēšana, velobraukšana, vingrošana u.c.).

Atbilstoši nolikumam “Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursi” pretendenti drīkst iesniegt tikai vienu projektu vienā konkursā (kultūras, sporta vai bērnu un jauniešu nometņu konkursā).

Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības.

Pretendentiem jāparedz, ka idejas jārealizē Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2019.gadā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 50% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas, kas iekļaujas apmērā līdz 2000 EUR.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 1.marta plkst.12.00 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 vai arī parakstīts jāsūta uz pasts@valmiera.lv ar norādi “Pieteikums projektu konkursam”.

Papildu informācija, kā arī pieteikuma veidlapas atrodamas Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Projektu konkursi”.