A A A

Noslēdzies iepirkums "Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā" 

Drukāt
11.01.2019

Noslēdzies AS "VALMIERAS ENERĢIJA"  iepirkums "Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā"

 

Pasūtītājs:

AS “VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas nr.44103016580

Juridiskā adrese:

Valmiera, Lāčplēša iela 2, LV 4201

Iepirkuma nosaukums

“Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā”

Iepirkuma ID

VE-BIO-9MW – 2018/01

Iepirkuma priekšmeta apraksts

 

Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā, kur paredzēts uzstādīt šķeldas biomasas katlu ar siltuma jaudu 9 MW un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar siltuma jaudu 1,5 MW.

Iepirkuma metode:

Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem .

Paziņojuma publicēšanas datums

Piektdiena, 11. janvāris, 2019.

Komentāri

 

AS “Valmieras Enerģija” Reģ. Nr. 44103016580, paziņo, ka procedūras “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā”, ID Nr.VE-BIO-9MW – 2018/01, ES KF Proj. Id. Nr. 4.3.1.0/17/A/010 rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko 2018.gada 28.decembrī tika apstiprināts SIA “Monum” Reģ. Nr. 44103036801, piedāvājums ar kopējo līguma cenu 4 990 396,75 EUR (bez PVN).

 

Projekts tiks realizēts izmantojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Kohēzijas  fonda  darbības  programmas  “Izaugsme  un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/010 “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” ietvaros.

Kontaktpersonas

 

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” valdes loceklis Egils Kampuss,  tālrunis: +371 28646699, e-pasts: egils.kampuss@adven.com