Vidzemes slimnīca noslēdz sadarbības līgumu ar Sarkanā Krusta medicīnas koledžu

28.06.2017

Vidzemes slimnīca un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sarkanā Krusta medicīnas koledža (SKMK) 27. jūnijā noslēgušas sadarbības līgumu par studentu un izglītojamo profesionālās ievirzes nodrošināšanu.

 

Līgums paredz sadarbību praktisku mācību nodarbību darba vidē un prakses organizēšanā māsas, ārsta palīga, māsas palīga un masiera profesijas studentiem, kā arī sadarbību profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas programmu organizēšanā Vidzemes slimnīcas medicīnas darbinieku profesionālo prasmju pilnveidei.

“Ar Sarkanā Krusta medicīnas koledžu”, komentē Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, “sadarbojamies jau vairākus gadus, daudzi mūsu darbinieki savas profesijas pamatus ir apguvuši tieši šajā mācību iestādē. Līdzšinējā pieredze liecina, ka mums ar koledžas vadību saskan uzskati par jauno mediķu apmācību, mūsdienīgas teorētiskās zināšanas apvienojot ar profesionālo iemaņu un praktisko apmācību modernā reālā ārstniecības vidē. Ar pilnu pārliecību varu apgalvot, ka Vidzemes slimnīcā ir labiekārtota, moderna un droša darba vide, kas studentiem ļauj apgūt un nostiprināt profesionālās prasmes augstā līmenī.Tāpēc ceru, ka noslēgtais līgums dos jaunu elpu slimnīcas un koledžas sadarbībā, audzinot izglītotu  un prasmīgu jauno mediķu paaudzi”.

Šogad Sarkanā Krusta medicīnas koledžu absolvēja 15 Vidzemes slimnīcas darbinieces, iegūstot māsas palīga kvalifikāciju. Citi par šādu iespēju vēl domā –  ziņai, ka 30. jūnijā uz vietas Vidzemes slimnīcā Valmierā, nemērojot ceļu uz Rīgu, varēs iesniegt dokumentus tie, kuri arī gribētu SKMK mācīties par māsu palīgu, sekoja daudzi tālruņa zvani ar ieinteresētiem jautājumiem. Savukārt 3. jūlijā sākas pieteikšanās studijām SKMK 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Māszinības” māsas profesijas apguvei, kur studiju prakse un studiju kursu praktiskās nodarbības iespēju robežās tiks organizētas Vidzemes slimnīcā Valmierā.

Attēlā līguma parakstīšanas brīdis (no kreisās): Uģis Muskovs,Vidzemes slimnīcas galvenā māsa Antra Kupriša, SKMK direktora vietniece Sanita Marnauza un direktore Ināra Upmale.

Benita Brila,
Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.t. 29411814