A A A

Integratīvā mākslas festivāla "Nāc līdzās!"reģionālais atlases koncerts "Nāc līdzās Vidzemē!" 

Drukāt
28.03.2017

Integratīvais mākslas festivāls Nāc līdzās! arī gatavojas valsts lielajai jubilejai. Mūsu velte nebūs taustāma vai kā citādi materiāli ieraugāma. Mūsu iecere – lai, gatavojoties festivāla prieksnesumam, skolotāji ar bērniem pārrunātu un dziļāk iepazītu kādu no latviešu literatūras darbiem, jo priekšnesumiem jābūt sasaistei ar kādu – vai tā būtu tautas pasaka, tautas dziesma vai kāds latviešu autora literārais darbs.

 

29.martā 13.00 Valmieras Kultūras centrā notiks festivāla atlases koncerts Nāc līdzās Vidzemē! Vidzemes reģionā pieteikušies viskuplākais dalībnieku skaits – ap 250 jauno mākslinieku.  Uz koncertu ieradīsies dalībnieki no Madonas biedrības “Mēs saviem bērniem” un BJC, Dzelzavas, Katvaru, Sveķu, Gaismas, Rīgas 5.speciālās internātpamatskolām, Rīgas un Cēsu sanatorijas internātpamtskolām,  Alūksnes novada biedrības “Saulstariņi”, VSAC „Latgale” filiāles „ Lubāna”, Rīgas dienas aprūpes centra “Cerību tilts”, Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem, Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvji, individuālie izpildītāji un, protams, paši valmierieši -  pirmsskolas speciālā izglītības iestāde “Bitīte” un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola.

            Valmieras atlases koncertu būs iespējams apmeklēt bez maksas, jo to atbalsta Valmieras Kultūras centrs.  Priecāsimies, ja kultūras nama zālē būs daudz atbalstītāju. Jo, mākslinieks, kas uzstājas uz skatuves, neatkarīgi no vecuma, pieredzes vai citiem faktoriem, ir un paliek mākslinieks, kam lielākā balva ir piepildīta zāle un sirsnīgi skatītāju aplausi. 

            Reģiona koncertā piedalīsies arī Valmieras mākslinieciskās pašdarbības pārstāvji, kas savus priekšnesumus dāvās festivāla dalībniekiem - bērniem ar īpašām vajadzībām. Uzstāsies “Cālis 2017” laureātes Elīza Tumena un Roberta Tamina un bundzinieks Emīls Mednis. Koncertu vadīs Nāc līdzās! sens draugs un sadarbības partneris -  valmierietis Jānis Rozītis.

     Reģionālo koncertu skatīsies žūrijas komisija: Sarma Freiberga – Fonda Nāc līdzās! valdes priekšsēdētāja, Inese Sudraba - Valmieras Mūzikas skolas direktore un Liene Zvirbule - mūzikas pedagoģe, koru un ansambļu vadītāja. Labākos priekšnesumus izvirzīs uz festivāla noslēguma Lielkoncertu Rīgā 11.aprīlī RSU aulā.

            Koncerti ir lieliska iespēja vispārizglītojošo skolu bērniem atnākt un iepazīt savus vienaudžus – bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, ieraudzīt viņu spējas un talantus. Tā ir lieliska iespēja arī mūsu pensionāriem iepazīt jaunāko paaudzi uz skatuves, jo koncerti notiek dienas laikā un ir bez ieejas maksas.

            Mākslinieciskā kultūra var kalpot kā jutīgs instruments, kas palīdz mums  labāk saprasties, iesaistot gan intelektu, gan emocijas, ar mērķi veicināt cilvēku tuvināšanos un saprašanos.

 

 

Informāciju sagatavoja

Sarma Freiberga

Fonda Nāc līdzās! vadītāja un festivāla direktore