A A A

Apstiprināti četri starpreģionu sadarbības projekti Vidzemes plānošanas reģiona attīstībai 

Drukāt
15.02.2016

Februāra vidū ir nākuši klajā rezultāti starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam projektu konkursam, kurā ir apstiprināti četri Vidzemes plānošanas reģiona sagatavoti projekti. Nākamo piecu gadu laikā strādāsim pie mazo un vidējo komersantu (MVK) konkurētspējas uzlabošanas, pie videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju vides attīstības, kā arī pie ilgtspējīgas dabas un kultūras mantojuma izmantošanas un saglabāšanas Vidzemē.

 

MVK konkurētspēju attīstīs divi projekti – Destination SMEs un RATIO. Lai uzlabotu tūrisma galamērķu pārvaldību un attīstītu MVK konkurētspēju šajos galamērķos, projekta Destination SMEs ietvaros tiks veikta esošās situācijas analīze un pārņemti labās prakses piemēri no partnervalstīm, savukārt projekta RATIO ietvaros tiks noteikts MVK inovatīvais potenciāls un tiks sniegta palīdzība, lai tie varētu augt un paplašināt savu darbību, izmantojot inovāciju ieviešanas un vadības plānu, kā arī atbalstot klasteru sadarbību un starptautiskās alianses.

Projekts SUPER sekmēs videi draudzīgas inovāciju vides attīstību, pārņemot partneru pieredzi, kā videi draudzīga saimniekošana var kalpot uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Savukārt projektā SWARE tiks sekmēta ilgtspējīga reģionālā ekonomiskā attīstība iekšējo ūdensceļu reģioniem, izstrādājot un īstenojot jaunas, inovatīvas politikas, lai veicinātu viesmīlības nozari, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu dabas un kultūras mantojuma izmantošanu un saglabāšanu.

Programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam 2.projektu konkurss notiks no 2016.gada 5.aprīļa līdz 13.maijam. Detalizēta informācija par projektu konkursa nosacījumiem, programmas vadlīnijas un citi saistītie dokumenti būs pieejami programmas tīmekļa vietnē www.interregeurope.eu š.g. februāra beigās.

Lai uzzinātu par programmu, plānoto 2.projektu konkursu un klātienē tiktos ar potenciālajiem sadarbības partneriem, programma organizē ikgadējo forumu, kas notiks š.g. 22.-23.martā Nīderlandē, Roterdamā. Informācija par forumu pieejama programmas tīmekļa vietnē: http://www.interregeurope.eu/europecooperates/.

Papildu informācija: Laila Gercāne, Attīstības un projektu nodaļas vadītāja, Tel.: +371 64116007, e-pasts: laila.gercane@vidzeme.lv, www.vidzeme.lv.