A A A

Ieguldījums mediķu tālākizglītībā  

Drukāt
11.02.2016

Mediķiem jāmācās visu mūžu, lai varētu iekļauties nozares attīstības tempos. Tāpat mediķiem jākrāj kredītpunkti, lai uzturētu savu profesionālo sertifikāciju. Strādājot reģionālā slimnīcā, daudziem jāapgūst arī vadītāja prasmes un klientu apkalpošanas māksla. Kopumā tas ir ne tikai laika, bet arī finanšu ietilpīgs process. Tāpēc svarīga ir katra iespēja, ko darbinieka tālākizglītībā piedāvā darba devējs.

 

Izvērtējot 2015.gadā paveikto Vidzemes slimnīcas darbinieku tālākizglītībā, personāla apmācību nodrošināšanā ieguldīti teju 20 000 eiro. No tiem 5438 eiro izlietoti, lai saskaņā ar Darba koplīgumu kompensētu kvalifikācijas uzturēšanas un paaugstināšanas izdevumus, bet 14200 eiro uzņēmums samaksājis par semināriem un kursiem. Tas nozīmē to, ka daļēji vai pilnībā finansēta pavisam 258 darbinieku izglītošanās. Salīdzinājumam – 2014. gadā, par uzņēmuma līdzekļiem, vairāk nekā 15 000 eiro, apmācībās piedalījās 198 darbinieki.

Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs uzsver: “Mums ir svarīga savu pacientu kvalitatīva apkalpošana. Tās uzlabošanai esam gan sakārtojuši darba vidi un ieguldījuši tehnoloģijās, gan organizējuši darbinieku apmācības.  Īstenojot slimnīcas attīstības stratēģiju, mums jāvirzās uz augstāku kvalitātes un apkalpošanas līmeni, kā arī uz savstarpējo saskarsmi ar pacientiem.”

Lai tuvotos izvirzītajiem mērķiem, pērn nepilns simts Vidzemes slimnīcas darbinieki – virsmāsas, virsārsti, klientu reģistratores, nodaļu administratores, nodaļu vadītāji un vadošie speciālisti, piedalījās vienā no apjomīgākajiem apmācību projektiem “Partnerība biznesa konkurētspējai”. To realizēja  Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), izmantojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālo atbalstu.

Projekta ietvaros, atbilstoši savai darba specifikai un profesionālajiem pienākumiem, darbinieki apguva mācību kursus “Profesionālā saskarsme pacientu/klientu aprūpē”, “Augsta snieguma vadības komanda”, “Vadītāju komunikāciju efektivitātes paaugstināšana” un “Klientu apkalpošanas kultūras paaugstināšana”. 

“Ikviens profesionāli izglītots, jaunākās ārstniecības metodes un informāciju tehnoloģijas apguvis darbinieks ir uzņēmuma vērtība. Bet pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā tikpat svarīgas ir ārsta, māsas, ikvienas ārstniecības un aprūpes personas saskarsmes prasmes. Būtiska ir izpratne par komandas darbu un savu vietu virzībā uz kopīgo mērķi. Tāpēc savējo apmācībai un izglītošanai turpināsim veltīt gan laiku, gan finanšu līdzekļus,” norāda U.Muskovs.

Informāciju sagatavoja:
Benita Brila
SIA "Vidzemes slimnīca"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 64202618, 27887706
E-pasts: benita.brila@vidzemesslimnica.lv