A A A

Sertificētu mediatoru padome aicina apmeklēt bezmaksas konsultācijas 

Drukāt
13.05.2015

Sertificētu mediatoru padome laikā no 11. līdz 22.maijam rīko sertificētu mediatoru bezmaksas informatīvās konsultācijas Rīgā, Jūrmalā, Valmierā un Ikšķilē. Ar konsultāciju laikiem var iepazīties www.mediacija.lv. Konsultācijās ikviens interesents varēs saņemt izsmeļošu informāciju par mediācijas principiem, procesu, izmaksām un mediācijas piemērotību savas konfliktsituācijas atrisināšanai. 

 

Pagājušā gada 18.jūnijā stājās spēkā Mediācijas likums, nosakot mediāciju kā alternatīvu strīdu risināšanas veidu civillietās. Lai nodrošinātu mediācijas pakalpojuma pieejamību, 2014.gada rudenī notika pirmais mediatoru sertifikācijas eksāmens, un, sākot ar šī gada janvāri, iedzīvotājiem Latvijā ir pieejami 24 sertificēti mediatori.

Sertificētu mediatoru padome ir apkopojusi statistiku par mediācijas pakalpojuma pieprasījumu šī gada pirmajos trīs mēnešos. Kopumā sertificēti mediatori ir saņēmuši 102 telefona zvanus un e-pastus no iedzīvotājiem ar jautājumiem par jauno pakalpojumu. Ir uzsāktas 26 mediācijas – 10 no tām ir noslēgušās ar pilnīgu vienošanos, bet 4 – ar daļēju. Vislielākā interese ir par mediāciju ģimenes, nekustamo īpašumu un mantojuma strīdos.

Informatīvā kampaņa noslēgsies ar mediatoru biedrība „Medius” organizētu informatīvu semināru un tikšanos ar mediatoriem 22.maijā Jūrmalas domes telpās Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 1.stāvā. Semināra laikā no plkst.14.00 līdz 16.30 tiks sniegta vispusīga informācija par mediācijas procesu, mediācijas piemērotību konkrētu strīdu risināšanā, priekšrocībām, atšķirību no tiesvedības procesa. Tāpat tikšanās laikā klātienē iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja mediatoriem uzdot konkrētus jautājumus par mediācijas pakalpojumu saņemšanu, mediatora izvēli, mediācijas norisi u.c. Seminārs tiek rīkots Jūrmalas pilsētas domes atbalstīta projekta „Mediācija: no konflikta uz risinājumu” ietvaros.

 

Sagatavoja:
Baiba Kalnmeiere
Sertificētu mediatoru padomes locekle
Tālr.: 29241420