A A A

Trešdaļa pārbaudīto dzeramā ūdens paraugu no lokālām ieguves vietām Valmierā neatbilst kvalitātes prasībām 

Drukāt
22.04.2015

Līdz aprīļa vidum SIA „Valmieras ūdens” laboratorija pārbaudījusi vairāk nekā 20 dzeramā ūdens paraugus, kas ņemti no lokālām ieguves vietām (akām, dziļurbumiem u.c.), ko ikdienā izmanto Valmieras pilsētas iedzīvotāji. Laboratoriskajos izmeklējumos iegūtie dati liecina, ka trešdaļa dzeramā ūdens paraugu neatbilst kvalitātes rādītājiem un nav uzskatāms par drošu cilvēka veselībai.

 

SIA „Valmieras ūdens” laboratorijas vadītāja Gunta Pavlovska: „Laboratorijas pārbaudītajos dzeramā ūdens paraugus pēc iegūtajiem rezultātiem var iedalīt trīs skaitliski līdzīgās grupās. Aptuveni desmit paraugi uzskatāmi par atbilstošiem labas kvalitātes dzeramajam ūdenim. Tikpat arī bija tādi, kuros ir novērojama baktēriju un/vai amonija jonu klātbūtne, bet to daudzums nav liels, tāpēc šāds ūdens vēl uzskatāms par vidējas kvalitātes rādītājiem atbilstošu. Taču trešdaļa ņemto paraugu uzrādīja lielu daudzumu baktēriju un arī amonija jonu, un šādas kvalitātes dzeramo ūdeni viennozīmīgi neieteiktu cilvēkiem lietot ikdienā, jo tas var negatīvi ietekmēt veselību.”

Akcija – piedāvājums bez maksas pārbaudīt ikdienā izmantotā dzeramā ūdens kvalitāti no lokālajām tā ieguves vietām – ietver ūdens testēšanu pēc mikrobioloģiskajiem (koliformas baktērijas, Escherichia coli (E. coli) un ķīmiskajiem (amonija jonu saturs)) rādītājiem. Koliformas baktērijas ir plaši sastopamas apkārtējā vidē (augsnē un veģetācijā) un parasti ir nekaitīgas, neizraisa saslimšanu. Tomēr to klātbūtne norāda, ka līdzīgi tam, kādā veidā šīs baktērijas nokļuvušas ūdenī, tādā pat veidā pastāv iespēja tajā iekļūt patogēnām slimības izraisošām baktērijām. Piemēram, grodu akās koliformu baktēriju klātbūtne parāda, ka akā var iekļūt apkārtējās vides piesārņojums (lietus ūdeņi u.c.), ja akas grodi zaudējuši hermētiskumu vai arī tās virszemes daļa nav cieši noslēgta, un aka nav sen tīrīta. E. coli ir viens no koliformas baktēriju veidiem. To klātbūtne liecina par fekālu piesārņojumu. Ja ūdenī atrastas E. coli, pastāv lielāka citu patogēno baktēriju klātbūtnes iespējamība nekā, ja konstatētas tikai kopējās koliformas baktērijas. Savukārt amonija jonu klātbūtne ūdenī norāda uz iespējamo bakteriālo, notekūdeņu un dzīvnieku atkritumu piesārņojumu.         

Līdz 2015.gada 19.jūnijam SIA „Valmieras ūdens” piedāvā pilsētas iedzīvotājiem bez maksas veikt dzeramā ūdens analīzes no lokālām tā ieguves vietām (akas, dziļurbumi u.c.), lai ar uzņēmuma sertificētas laboratorijas palīdzību pārliecinātos par ikdienā izmantotā ūdens kvalitāti.

Bezmaksas analīzes var veikt ikviens, kurš Valmieras pilsētas teritorijā ikdienā izmanto aku kā dzeramā ūdens ieguves vietu, piesakot šo pakalpojumu SIA „Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50 (tālr.: 6 4226001). Pēc pieprasījumu apkopošanas sertificēti speciālisti dosies uz norādīto adresi, lai paņemtu ūdens paraugus, kas pēc tam tiks nogādāti laboratorijā. Pēc analīžu veikšanas tiks sagatavots pārskats par iegūtajiem rezultātiem.

         

 

Informāciju sagatavoja:
SIA „Valmieras ūdens”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingrīda Kraukle
Mob. tālr.: 26640333
E-pasts: ingrida.kraukle@valmierasudens.lv