A A A

Par plūdu iespējamību Gaujā 

Drukāt
02.03.2021

Pateicoties laikapstākļiem pagājušajā ziemā, Gaujas augštecē šajā pavasarī pastāv plūdu iespējamība. Tādēļ topošā Valmieras novada Civilās aizsardzības komisija seko līdzi Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) veiktajiem ūdens līmeņa svārstību mērījumiem un nepieciešamības gadījumā iesaistīs atbildīgos dienestus plūdu seku novēršanā un atbalstam iedzīvotājiem. Šobrīd, ņemot vērā palu procesa attīstību, visā Latvijā un arī Valmierā prognozētie hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami. Taču, ja plāno aktivitātes, kuras tie var ietekmēt, nepieciešams uzmanīties, būt informētam par gaidāmajām izmaiņām un lieki nepakļaut sevi riskam.

 

Aizvadītajā diennaktī Gaujā pie Valmieras ūdens līmenis paaugstinājās par 4 cm, sasniedzot 1,1 m līmeni virs hidroloģisko novērojumu stacijas nulles atzīmes (kas ir 29 m virs jūras līmeņa). Iepriekšējo gadu sezonas vidējais ūdens līmenis 2.martā ir bijis 0,7 m virs hidroloģisko novērojumu stacijas nulles atzīmes. Iedzīvotāji aktuālajai informācijai par ūdens līmeņa hidroloģiskajām prognozēm var sekot līdzi LVĢMC plūdu riska informācijas sistēmā, kas atrodas mājaslapas videscentrs.lvgmc.lv sadaļā “Prognozes un brīdinājumi” – “Hidroloģiskās prognozes”.

Sagatavošanās iespējamiem plūdiem nozīmē mazāku uztraukumu un apdraudējumu!

  • Valmieriešiem jau iepriekš iespējams uzzināt, kuras ir plūdu riskam pakļautās pilsētas teritorijas. Tās apskatāmas Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) Grafiskajā daļā, sadaļā “Dabas un rūpnieciskie riski” (pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļa “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Valmieras teritorijas plānojums” – “Spēkā esošais”). Tur izdalītas teritorijas ar 10% un ar 1% applūduma varbūtību.
  • Ja dzīves vai darba vietā pastāv risks applūst, valmierieši aicināti sekot līdzi informācijai plašsaziņas līdzekļos, klausīties meteorologu brīdinājumos, kā arī sekot situācijas attīstībai sava mājokļa tuvumā, informēt kaimiņus.
  • Mobilajā tālrunī vai piezīmju grāmatiņā ir vērtīgi saglabāt tālruņu numurus, uz kuriem zvanīt, lai ziņotu par plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību – tie ir Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) tālrunis 112, Valmieras pašvaldības Operatīvās informācijas centra tālrunis 8484, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības tālrunis 113.
  • Dzīvojot plūdu riska teritorijā, savlaicīgi nepieciešams parūpēties par veciem cilvēkiem, bērniem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un slimniekiem, atrodot viņiem šajā laikā drošāku mājvietu pie radiem un draugiem, vienlaikus ievērojot arī ar Covid-19 drošību saistītos noteikumus. Ja nepieciešams, palīdzību organizēs Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde. Tālrunis saziņai pašvaldības darba laikā 64207140 un visu diennakti – 8484.
  • Ja mājās ir mājdzīvnieki vai mājlopi, atrodoties applūstošajā teritorijā, nepieciešams izplānot to iespējamu evakuēšanu, nodrošināšanu ar barību.
  • Lai mazinātu iespējamo plūdu nodarītos materiālos zaudējumus, mantas jau laikus vēlams pārvietot no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, kā arī nostiprināt pagalmā un mājas tuvumā esošus priekšmetus.
  • Ja pastāv mājas applūšanas iespēja, jau laikus vērts sagatavot evakuācijā līdzi ņemamās mantas – māja var applūst īsā laika sprīdī – kā arī sagatavot evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus.
  • Atstājot māju un saimniecības ēkas, nepieciešams atslēgt elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un iekārtas, aizvērt logus, lūkas, durvis un slēģus, un evakuācijas gadījumā paziņot par to tuviniekiem.

Apzinoties plūdu iespējamību, arī pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības ir gatavas iesaistīties. Plūdu skartajās teritorijās tiek paredzēts centralizēts elektroenerģijas padeves un citu komunikāciju atslēgums. SIA “Valmieras ūdens” būs gatava iesaistīties, ja nepieciešama dzeramā ūdens piegāde, ūdens atsūknēšana vai kanalizācijas cauruļu tamponēšana. Ja būs nepieciešama evakuācija, cilvēku izmitināšanai ir sagatavota dienesta viesnīca. Transporta nodrošināšanai iespējama arī SIA “VTU-Valmiera” iesaiste.  Iesaistot SIA “Valmieras Namsaimnieks”, paredzēta arī maisu ar smiltīm sagatavošana iespējamu dambju veidošanai.  

Informācija par ārkārtas gadījumu somu un tās saturu, kā arī plašāka informācija, sagatavojoties iespējamiem plūdiem,  pieejama VUGD mājaslapas www.vugd.gov.lv sadaļā “Noderīgi” – “Drošības padomi” – “Plūdi”.

 

IETEIKUMI RĪCĪBAI PLŪDU APDRAUDĒJUMA GADĪJUMĀ

BUKLETS PAR RĪCĪBU PLŪDU APDRAUDĒJUMA GADĪJUMĀ

INFORMĀCIJA PAR ĀRKĀRTAS GADĪJUMU SOMU UN TĀS SATURU